តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើបំណះនៅតែជ្រុះ

​បំណះមិនធ្លាក់ជ្រុះញឹកញាប់ទេ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើបំណះធ្លាក់ជ្រុះ កុំបារម្ភអំពីបញ្ហានេះអី។ អ្នកអាចបិទបំណះដដែល ប្រសិនបើការជ្រុះនោះមានពេលតិចជាង 24 ម៉ោង នោះបំណះនៅតែស្អិតជាប់។ ឬអ្នកអាចប្រើបំណះថ្មី។
​កុំប្រើបង់រុំ ស្កុត ឬកាវ ដើម្បីធ្វើឱ្យបំណះដែលមិនស្អិតជាប់ស្អិតវិញ។ អរម៉ូនដែលការពារអ្នកមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះត្រូវបានលាយជាមួយកាវបិត ដូច្នេះប្រសិនបើវាមិនស្អិតជាប់ទេ វាក៏មិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែរ។
​សាកល្បងវិធីនេះ៖ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនប្រើឡេ ប្រេង ម្សៅ ម្សៅ ក្រែម ឬថ្នាំព្យាបាលលើស្បែករបស់អ្នកដែលអ្នកដាក់បំណះនោះទេ។ ការប្រើឡេឬប្រេងបន្ទាប់ពីងូតទឹកអាចរំខានដល់ការស្អិតជាប់នៃបំណះផងដែរ។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើវាបន្តធ្លាក់ជ្រុះ ប្រហែលជាអ្នកចង់សាកល្បងវិធីសាស្ត្រមួយដែលដាក់នៅខាងក្នុង។ ប្រហែលជាការផ្សាំ IUD ឬកង​
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ការផ្សាំ កង IUD កង