Ang paggamit ba ng dalawang condom ay magiging mas mahusay na proteksyon mula sa pagbubuntis at mga STI?

Ang dalawang condom ay talagang HINDI mas mahusay kaysa sa isa. Ang dalawang condom ay maaaring lumikha ng higit na alitan, na nagpapataas ng mga pagkakataong masira ang (mga) condom.
Kung gusto mong maging sobrang ligtas, gumamit ng condom at isang mabisang paraan ng contraceptive.
Subukan ang ibang paraan: implant


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1