Lumabas ang IUD ko. Gaano kalaki ang tsansang mangyari ito ulit?

Ang paglabas ng IUS ay maaaring mangyari sa maliit na porsyento ng mga babae sa unang taon pagkatapos ng paglalagay nito. Maaaring mas malaki ang tsansang mangyari ito sa mga babaeng [1]:

  • Hindi pa nabubuntis
  • Wala pang 20 taong gulang
  • May kasaysayan ng napakalakas o napakasakit na regla
  • Nagpalagay ng IUS pagkatapos na pagkatapos manganak o magkaroon ng aborsyon sa ikalawang semestre

Ang bahagyang paglabas ay maaaring nangangahulugang wala sa tamang posisyon ang IUS: maaaring masyado itong mababa sa matris at lumabas lang nang kusa. Maaaring nangyari ito sa panahon ng paglalagay, o maaaring may kinalaman ito sa mga katangian ng matris, tulad ng laki, anggulo, o presensya ng mga kondisyon tulad ng fibroids na maaaring magdulot ng hindi regular na hugis. Para sa mga babaeng nakaranas ng paglabas ng IUS, maaaring mas malaki ang tsansang lumabas rin ang pangalawang IUS [2].

Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mo ang dali ng paggamit ng IUS pero nagkakaproblema ka sa paglabas nito, maaari mong subukang lumipat sa implant – isang opsyon na pangmatagalan at hindi nangangailangan ng gaanong pagmementina

Subukan ang ibang pamamaraan: implant


References

  1. Nelson, A. L., & Massoudi, N. (2016). New developments in intrauterine device use: focus on the US. Retrieved from https://www.dovepress.com/new-developments-in-intrauterine-device-use-focus-on-the-us-peer-reviewed-fulltext-article-OAJC
  2. World Health Organization. (2016). Selected practice recommendations for contraceptive use. Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252267/9789241565400-eng.pdf?sequence=1