Gusto kong ipatanggal ang IUD ko. Pwede bang ako mismo ang magtanggal nito?

Maaaring may mga narinig ka nang kwento sa online tungkol sa mga taong nagtatanggal ng sarili nilang IUD. Hindi namin inirerekomendang subukan ito. Kung hindi ka masaya sa IUS mo, pumunta ka sa iyong provider para ipatanggal ito at magkaroon ng pagkakataong pag-usapan ang iba pang mga opsyon para sa pagpigil sa pagbubuntis o tungkol sa pagbubuntis. [1]
Kung handa ka nang mabuntis, pwede kang makipag-usap sa provider mo tungkol sa mga bagay na dapat mong gawin upang makapaghanda para sa malusog na pagbubuntis.
Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mo ng tumatagal at madaling gamitin, maaaring maging magandang opsyon ang implant.
Sumubok ng ibang pamamaraan: implant


References

  1. Tudorache, et al. (2017). Birth Control and Family Planning Using Intrauterine Devices (IUDs). Retrieved from