Mas mahusay ba ang dalawang condom kumpara sa isa para magprotekta laban sa mga STI at pagpigil sa pagbubuntis?

Pagdating sa mga condom, HINDI mas mahusay ang dalawa sa isa. Maaaring lumikha ng mas maraming pagkikiskisan ang dalawang condom, na nagpapataas ng tsansang mabutas ang (mga) condom. Kung gusto mong maging ligtas na ligtas, gumamit ng condom at isa pang epektibong pamamaraan ng contraceptive.
Sumubok ng ibang pamamaraan: implant.


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1