Pambabaeng Kondom | Panloob na Kondom - Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

internal-condom
 • Nagbibigay ng higit pang kontrol sa mga babae
 • Mainam na pagpipilian para sa mga magkakaparehang may allergy sa latex
 • Pagiging epektibo: mas mahusay kapag ginamit nang perpekto; mas epektibo kapag may spermicide. Kapag maayos na ginamit, 95 sa bawat 100 indibidwal ang kinakayang pigilan ang pagbubuntis. Ngunit hindi perpektong gumagamit ng condom ang karamihan ng mga tao—kung iyon ang kalagayan, 79 lamang sa bawat 100 indibidwal na gumagamit ng pamamaraang ito ang kinakayang iwasan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: kadalasan aywala, ngunit maaaring magdulot ng kaunting iritasyon sa iyo o sa iyong kapareha
 • Pagsisikap: mataas. Kailangan mong gumamit nito sa TUWING makikipagtalik ka

Buod

Ang internal (condom – o pambabaeng condom- ay isang pouch na ipinapasok sa iyong ari o sa puwit. Ang mga internal condom (para sa babae) ay gumagana sa parehong paraan ng paggana ng mga external condom (para sa lalaki), maliban sa isusuot mo ito sa loob, sa halip na ilalagay sa ari ng lalaki. Pinananatili ng mga itong nasa loob ng condom at sa labas ng iyong ari o puwit ang sperm.

Mga detalye

Proteksyon laban sa STI. Nakakatulong ang mga internal condom (para sa babae) na protektahan ka laban sa karamihan ng mga sexually transmitted infection (STI), kabilang ang HIV.

Nangangailangan ng maraming pagsisikap at kaseryosohan ang mga internal condom (para sa babae). Kailangan mong tiyakin na maayos mong gagamitin ang mga condom, sa bawat pagkakataon, para maging epektibo ang mga ito.

Ayaw magsuot ng condom ng kapareha mo. Kung ayaw magsuot ng condom ng kapareha mo, ngunit gusto mo pa ring maprotektahan laban sa mga STI, mainam na pagpipilian ang internal condom (para sa babae).

Hindi kailangan ng reseta. Kung hindi ka makakapunta sa health care provider (o ayaw mong pumunta), maaari kang gumamit ng internal condom (para sa babae) anumang oras. Maaaring mas mahirap hanapin ang mga ito kumpara sa iba pang mga condom.

Mainam para sa mga taong may allergy sa latex. Hindi tulad ng karamihan ng mga condom, ang mga internal condom (para sa babae) ay gawa sa plastik o sintetikong goma. Maaari mong gamitin ang mga ito kahit may allergy ka sa latex.

Pagiging available. Gusto mo bang gamitin ang pamamaraang ito? Tingnan ang seksyon ng “Mga pamamaraan sa bansa ko” upang malaman kung ano ang available

Paano gamitin

Madaling gamitin ang mga internal condom (para sa babae), subalit nangangailangan ito ng kaunting pagsasanay. Tandaan, kung ito ang mas gusto mong pamamaraan, kailangan mong gumamit nito sa BAWAT PAGKAKATAON.

Paano magpasok ng Internal Condom (para sa babae):

  1. Una, huwag kang mahihiya. Maaaring maging bahagi ng pagpapatindi ng sekswal na pagpupukaw at pagnanasa ang pagsusuot ng internal condom (para sa babae) bago ipasok ang ari ng lalaki. Kung komportable kang makipag-usap sa iyong kapareha tungkol sa sekswalidad, pag-usapan ninyo kung paano ninyong magagamit ang condom upang dagdagan ang kasiyahan sa inyong sekswal na karanasan.
  2. Hugasan ang iyong mga kamay ng sabon at tubig. Hayaang matuyo ang mga ito sa hangin nang walang kahit anong hinahawakan.
  3. Maglagay ng spermicide o lubricant sa labas ng saradong dulo ng condom.
  4. Habang nakaupo o nakatayo, ibukaka ang iyong mga paa.
  5. Pinduitn ang mga gilid ng saradong dulo ng ring at ipasok ito na parang tampon.
  6. Itulak ang ring hanggang sa pinakamalayong kaya nitong maabot sa loob ng iyong ari. Itulak ito hanggang sa iyong cervix.
  7. Ilabas ang iyong daliri at hayaang bumitin ang humigit-kumulang isang pulgada ng panlabas na ring sa labas ng iyong ari. (Medyo magmumukha itong katawa-tawa.)
  8. Kung gusto mong gumamit ng internal condom (para sa babae) para sa anal sex, sundin ang parehong proseso ngunit gawin ito sa iyong puwit.

Huwag mag-alala kung gumalaw ang condom mula sa isang tabi papunta sa kabila habang nakikipagtalik ka. Kapag naalis ang condom at pumasok ang ari ng lalaki sa iyong ari o puwit, maingat na alisin ang condom at muling isuot. Kapag nilabasan ang lalaki sa labas ng internal condom (para sa babae) at sa loob ng iyong ari nang hindi sinasadya, makabubuting isaalang-alang mo ang paggamit ng Pang-emerhensiyang Contraception upang iwasan ang tsansang mabuntis.

Paano alisin ang internal condom (para sa babae)

 1. Pindutin ang panlabas na ring gamit ang hinlalaki at hintuturo at ipihit ito hanggang maisara upang hindi matapon ang similya.
 2. Maingat na hilahin papalabas ang condom
 3. Itapon ito nang malayo sa mga bata. Huwag itong i-flush sa inidoro – makakasama ito sa iyong mga tubo.

Ang paggamit ng regular na condom kasabay ng internal condom (para sa babae) ay hindi nagdodoble ng iyong proteksyon. Mas lalo lang lumalaki ang tsansang mapunit ang dalawa.

Mga Tip at Trick: Bago gumamit ng internal condom (para sa babae), dapat palagi mong itsek ang petsa ng pag-expire at itsek ang pakete kung may mga punit o butas.

Mga Side Effect:

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo:

 • Nakakatulong sa pagprotekta sa iyo laban sa mga STI
 • Maaaring ma-stimulate ng panlabas na ring ang iyong clitoris
 • Hindi nangangailangan ng reseta
 • Maaaring gamitin kung may allergy ka sa latex
 • Maaaring gamitin kasabay ng parehong oil-based at water-based na lube
 • Nananatili sa puwesto kahit pa lumambot na ang ari ng lalaki

Ang Negatibo:

 • Maaaring magdulot ng iritasyon
 • Ang ilang tao ay maaaring maging sensitibo sa mga partikular na brand ng lubricant o pampadulas (kung ganoon, sumubok ng ibang brand)
 • Maaaring mabawasan ang sensitibidad o pakiramdam habang nakikipagtalik ka
 • Ang ilang internal condom (para sa babae) ay maaaring magkaroon ng lumalangitngit na tunog (ngunit ang mga mas bagong bersyon ay wala)
 • Mahirap alalahaning gamitin kung uminom ka ng alak

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo:

 • Nakakatulong sa pagprotekta sa iyo laban sa mga STI
 • Maaaring ma-stimulate ng panlabas na ring ang iyong clitoris
 • Hindi nangangailangan ng reseta
 • Maaaring gamitin kung may allergy ka sa latex
 • Maaaring gamitin kasabay ng parehong oil-based at water-based na lube
 • Nananatili sa puwesto kahit pa lumambot na ang ari ng lalaki

Ang Negatibo:

 • Maaaring magdulot ng iritasyon
 • Ang ilang tao ay maaaring maging sensitibo sa mga partikular na brand ng lubricant o pampadulas (kung ganoon, sumubok ng ibang brand)
 • Maaaring mabawasan ang sensitibidad o pakiramdam habang nakikipagtalik ka
 • Ang ilang internal condom (para sa babae) ay maaaring magkaroon ng lumalangitngit na tunog (ngunit ang mga mas bagong bersyon ay wala)

Mahirap alalahaning gamitin kung uminom ka ng alak

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo:

 • Nakakatulong sa pagprotekta sa iyo laban sa mga STI
 • Maaaring ma-stimulate ng panlabas na ring ang iyong clitoris
 • Hindi nangangailangan ng reseta
 • Maaaring gamitin kung may allergy ka sa latex
 • Maaaring gamitin kasabay ng parehong oil-based at water-based na lube
 • Nananatili sa puwesto kahit pa lumambot na ang ari ng lalaki

Ang Negatibo:

 • Maaaring magdulot ng iritasyon
 • Ang ilang tao ay maaaring maging sensitibo sa mga partikular na brand ng lubricant o pampadulas (kung ganoon, sumubok ng ibang brand)
 • Maaaring mabawasan ang sensitibidad o pakiramdam habang nakikipagtalik ka
 • Ang ilang internal condom (para sa babae) ay maaaring magkaroon ng lumalangitngit na tunog (ngunit ang mga mas bagong bersyon ay wala)

Mahirap alalahaning gamitin kung uminom ka ng alak

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit.

Paano kung masyadong mahirap ipasok?

 • Ang pagpasok ng internal condom (para sa babae) ay nagiging mas madali habang mas madalas mo itong ginagawa. Subukang i-practice ang pagpapasok nito kapag hindi ka makikipagtalik nang sa gayon ay masanay ka rito.
 • Hindi pa rin gumagana? Kapag hindi naging mas madaling ipasok ito at nag-aalala ka tungkol sa mga STI, gumamit ng mga external condom (para sa lalaki).
 • Kung hindi mo inaalala ang proteksyon laban sa STI sa ngayon, makabubuting lumipat sa contraception na hindi nangangailangang magpasok ka ng kahit ano sa iyong katawan. Ang IUD at Implant ay parehong ipinapasok sa isang klinika.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD

Paano kung bumara ito sa ari ng lalaki?

 • Subukang gumamit ng kaunting lube at tingnan kung babara pa rin ito.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung magkakasundo kayo, lumipat kayo sa paggamit ng mga external condom (para sa lalaki). Poprotektahan pa rin kayo nito laban sa mga STI.
 • Kung hindi ninyo inaalala ang proteksyon laban sa STI, isaalang-alang ang paglipat sa ibang pamamaraan. Maaaring maging mainam na pagpipilian ang ring, ang patch, o ang injectable para sa iyo.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: mga external condom (para sa lalaki); patch; ring; injectable

Bakit lumalangitngit ang internal condom (para sa babae)?

  1. Subukang gumamit ng kaunting lube at tingnan kung mababawasan ang ingay. Ang mga mas bagong bersyon ng internal condom (para sa babae) ay dapat mas tahimik, kaya subukang gamitin iyon.
  2. Hindi pa rin gumagana? Kung papayag siya, lumipat sa paggamit ng Condom. Poprotektahan ka rin ng mga ito laban sa mga STI.
 • Kung hindi alalahanin para sa iyo sa ngayon ang mga STI, isaalang-alang ang paglipat sa ibang pamamaraan. Maaaring maging mainam na pagpipilian para sa iyo ang IUD, ang ring, ang patch, o ang Injectable.
  1. Sumubok ng ibang pamamaraan: condom; IUD

Paano kung nararamdaman ng lalaki ang ring sa loob?

 • Kung nararamdaman ng lalaki ang panloob na ring, maaaring hindi mo ito naitulak sa pinakamalayong kaya nitong abutin sa loob ng iyong ari o puwit. Subukang itulak pa ito sa pinakaloob.

 • Hindi pa rin gumagana? Kung magkakasundo kayo, lumipat sa paggamit ng mga external condom (para sa lalaki). Poprotektahan ka rin ng mga ito laban sa mga STI.

 • Kung hindi ka nag-aalala tungkol sa mga STI sa kaparehang ito, makabubuting lumipat ka sa isang paraang non-barrier o hindi pangharang. Parehong napakaepektibo ng Injectable at implant.

 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant

Bakit lumalambitin ang internal condom (para sa babae) sa labas ng ari ko kapag tumatayo ako?

 • Maaari mong ipasok ang internal condom (para sa babae) nang hanggang walong oras bago makipagtalik.
 • Kapag tumayo ka nang nasa loob ito, maaaring bahagyang lumambitin ang internal condom (para sa babae) sa labas ng ari o puwit. Kung gusto mong ipasok ito nang maaga ngunit iwasan ang buntot, subukang magsuot ng masikip na underwear upang panatilihing nakadikit sa iyong katawan ang condom.

References


lang Tagalog