ထည့်သွင်းရတာကို မကြိုက်လျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ။

အဝိုင်းကွင်းဟာ အခြားရွေးချယ်ခွင့်များထက် အားထုတ်ရမှုနည်းပါတယ်။ သို့သော် လုပ်ကိုင်ရမှုနည်းသော အခြားထိရောက်သည့်နည်းလမ်းများရှိသည်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ အကယ်၍ တစ်လတစ်ကြိမ်ထည့်ရခြင်းသည်သင့်အတွက် အဆင်မပြေပါက implant သို့မဟုတ် IUD ကဲ့သို့နှစ်အတော်ကြာမေ့ထားနိုင်သည့်အရာကို စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်- implant, IUD