តើការមានផ្ទៃពោះកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

ការមានផ្ទៃពោះកើតឡើងនៅពេលមេជីវិតឈ្មោលពីរាងកាយបុរសបង្កកំណើតស៊ុតពីរាងកាយស្ត្រី។ មេជីវិតឈ្មោលអាចជួប និងបង្កកំណើតពងតាមរបៀបជាច្រើនផ្សេងៗ៖
តើការមានផ្ទៃពោះកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

របៀបដែលការមានផ្ទៃពោះកើតឡើង

ការមានផ្ទៃពោះកើតឡើងនៅពេ លមេជីវិត ឈ្មោលពីរាងកាយបុរសបង្កកំណើ តស៊ុត ពីរាងកាយស្ត្រី។ មេជីវិតឈ្មោលអាចជួប និងបង្កកំណើតពងតាមរបៀបជាច្រើនផ្សេងៗ៖

  • មេជីវិតឈ្មោលបញ្ចេញទឹកកាមពីលិង្គទៅក្នុងទ្វារមាស
  • មេជីវិតឈ្មោលចូលក្នុងទ្វារមាសតាមរយៈម្រាមដៃ
  • មេជីវិតឈ្មោលបាញ់ចេញមកក្បែរទ្វារមាស
  • ទឹករំអិលចេញមុនចូលក្នុង ឬជិតទ្វារមាសូ
  • ទឹកកាមបញ្ចូលទៅក្នុងទ្វារមាសតាមរយៈការបង្កកំណើតសិប្បនិម្មិតឬស៊ុតបង្កកំណើតនៅខាងក្រៅរាងកាយ ហើយបន្ទាប់មកដាក់ចូលស្បូន

នេះមានន័យថាការដាក់លិង្គចូលមិនចាំបាច់ត្រូវមានផ្ទៃពោះទេ។

កាយវិភាគសាស្ត្រខាងក្រៅរបស់ស្ត្រី
កាយវិភាគសាស្ត្រខាងក្រៅរបស់ស្ត្រី
កាយវិភាគសាស្ត្រខាងក្នុងរបស់ស្ត្រី
កាយវិភាគសាស្ត្រខាងក្នុងរបស់ស្ត្រី
កាយវិភាគសាស្ត្របុរស
កាយវិភាគសាស្ត្របុរស

ដំណើរការដែលនាំឱ្យមានផ្ទៃពោះចាប់ផ្តើមនៅពាក់កណ្តាលនៃវដ្តរដូវ (ឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី 14 ក្នុងវដ្ត 28 ថ្ងៃ) នៅពេលពងដែលពេញវ័យ ចាកចេញពីអូវែរ – គេហៅថាការ បញ្ចេញពងអូវុល – ហើយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បំពង់ដៃស្បូនទៅស្បូន។ដំណើរការដែលនាំឱ្យមានផ្ទៃពោះចាប់ផ្តើមនៅពាក់កណ្តាលនៃវដ្តរដូវ (ឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី 14 ក្នុងវដ្ត 28 ថ្ងៃ) នៅពេលពងដែលពេញវ័យ ចាកចេញពីអូវែរ – គេហៅថាការបញ្ចេញពងអូវុល – ហើយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បំពង់ដៃស្បូនទៅស្បូន។

​ពងដែលពេញវ័យនៅរស់ប្រហែល 12 ទៅ 24 ម៉ោងដោយរំកិលខ្លួនយឺត ៗ ទៅក្នុងបំពង់ដៃស្បូនក្នុងករណីមានមេជីវិតឈ្មោលនៅក្បែរនោះ។ ប្រសិនបើវាមិនជួបមេជីវិតឈ្មោលណាមួយទេក្នុងពេលនេះ វានឹងងាប់ ហើយចេញពីខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលមករដូវបន្ទាប់។

​ប្រសិនបើទឹកកាមចូលក្នុងទ្វារមាស មេជីវិតឈ្មោលហែលឆ្លងកាត់មាត់ស្បូន និងស្បូនចូលទៅក្នុងបំពង់ដៃស្បូនដែលកំពុងរកមើលពង។ ពួកវាមានពេលរហូតដល់ទៅប្រាំមួយថ្ងៃ ដើម្បីរកមើលពងមួយ មុនពេលពួកវាស្លាប់ ហើយនៅពេលដែលពួកវាជួបពង គេ ហៅថាការបង្កកំណើត។

ដូច្នេះ វាអាចមានរយៈពេលប្រាំមួយថ្ងៃចន្លោះពេលរួមភេទ និងការបង្កកំណើត។

​នៅពេលដែលការបង្កកំណើតបានកើតឡើង ពងនឹងឆ្លងកាត់បំពង់ដៃស្បូន ដើម្បីទៅដល់ស្បូន។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរនេះ វាចាប់ផ្តើមបែងចែកទៅជាកោសិកាកាន់តែច្រើនឡើងៗ បង្កើតជាគ្រាប់មូល នៅពេលវាធំឡើង។ គ្រាប់មូលកោសិកា នេះហៅថា blastocyst ឈានដល់ស្បូនបីទៅបួនថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការបង្ក
កំណើត។

គ្រាប់មូលរបស់កោសិកាអណ្តែតក្នុងស្បូនរយៈពេលពីរទៅបី ថ្ងៃទៀត។ ប្រសិនបើវាភ្ជាប់ទៅនឹងស្រទាប់ស្បូន គេហៅថា ការផ្សាំ។ ជារឿយៗពងបង្កកំណើតមិនផ្សាំ និងត្រូវបានហូរចេញពីរាងកាយក្នុងវដ្តរដូវបន្ទាប់។

​ដំណើរការផ្សាំត្រូវចំណាយពេលបីទៅបួនថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់ ហើយនេះគឺជាពេលដែលការមានផ្ទៃពោះចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការ។ អ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់គឺ អំប្រ៊ីយ៉ុង – វិវត្តចេញពីកោសិកានៅខាងក្នុងគ្រាប់មូល និ ងសុក – ប្រព័ន្ធបណ្តោះអាសន្នដែលផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹម និងការផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដល់អំប្រ៊ីយ៉ុងមានការវិវត្តពីកោសិកានៅខាងក្រៅគ្រាប់មូល។

​នៅពេលនេះ អរម៉ូនមានផ្ទៃពោះត្រូវបានបញ្ចេញ​ដែលរារាំងស្រទាប់ស្បូនមិនឱ្យផ្ដាច់ និងចេញពីរាងកាយដូចដែលកើតឡើងក្នុងវដ្តរដូវប្រចាំខែ។ នេះជាមូលហេតុដែលមនុស្សមិនមានរដូវអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។

ឯកសារយោង