Dapat ba akong mag-alala tungkol sa mga blood clot o pamumuo ng dugo?

Mayroon kang napakababang tsansang makaranas ng mga blood clot o pamumuo ng dugo habang ginagamit ang ring. Subalit mayroong ilang henetiko at medikal na kondisyong nagpapataas ng panganib na makaranas ka ng mga blood clot o pamumuo ng dugo. Kung nag-aalala ka, tanungin sa taong nagbibigay sa iyo ng contraceptive kung ang ring nga ang pinakamainam na pagpipilian para sa iyo.


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1