Paano kung hindi ko kaya ang halaga ng injectable?

Sa ibang bansa, may kamahalan ang mga contraceptive. Maaari kang makakita ng libreng contraceptives o mas magandang presyo kapag kinuha mo ang pamamaraan mo sa isang pampublikong pangkalusugang pasilidad, sa isang community health worker o community health worker.

Kung mayroon kang regular na kapareha at komportable kang pag-usapan ang mga usaping ito, makabubuting talakayin kung paano makakapag-ambag ang bawat isa sa mga gastusin.