Bakit sobrang pagod ng pakiramdam ko at nakakaramdam pa rin ako ng kirot kahit ilang linggo na ang nakalipas mula nang sumailalim ako sa proseso ng sterilization?

Normal lang na makaramdam ng kirot at pagod nang ilang araw o kahit ilang linggo pagkatapos ng proseso. Gayunpaman, kung nababahala ka, o kung hindi pa rin nanumbalik ang lakas mo sa lalong madaling panahon, kailangan mong magpasuri sa iyong health care provider para makatiyak.


References:

  1. “What should i expect if a get a tubal ligation?”Planned Parenthood, https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/sterilization/what-can-i-expect-if-i-get-tubal-ligation Accessed March 2024.