Paano kung sterilized na ako pero nakakaramdam ako ng mga sintomas ng pagbubuntis? Maaari kayang buntis ako?

Ang sterilization ay lubhang epektibo at sinasadyang maging permanente. Gayunpaman, humigit-kumulang 5 sa bawat 1,000 babae ang nabubuntis sa loob ng isang taon matapos ang proseso, at nananatili ang maliit na tsansang iyon hanggang mag-menopause.
Mag-pregnancy test kung inaalala mo kung buntis ka.


References:

  1. FSRH Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. (2014). Male and Female Sterilisation. RCOG, London. Retrieved from https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/cec-ceu-guidance-sterilisation-cpd-sep-2014/