Kailan ako dapat gumamit ng mga kontraseptibo?

Sa lalong sandali ikaw ay aktibo sa pagtatalik, dapat mong gamitin ang mga kontraseptibo. Gaano kadalas mo ginagamit ang mga ito ay depende sa uri ng kontraseptibo na pinili mo. Halimbawa, ang oral na kontraseptibo ng tabletas ay kailangang kunin araw-araw; ang injection o implant ay ginagamit nang pahintu-hintong , ang IUD ay ipinasok sa isang beses bawat ilang taon, ang isang konsepto ay ginagamit bago ang pagtatalik, at ang emergency kontraseptibo na tableta ay ginagamit pagkatapos ng pagtalik.