Ano ang pagtatalik na walang proteksiyon?

Ang pagtatalik na walang proteksiyon ay isang katagang tumutukoy sa anumang pagtatalik na hindi kasama sa kontraseptibo , kahit na ito ay sa pamamagitan ng pagkakamali; halimbawa, kapag ang isang nasira na o madulas na condom. Ito ay nakababahalang at mataas na panganib upang makilahok sa walang proteksyon na pagtatalik dahil ito ay nangangahulugan na maaari kang mabuntis at malantad ang iyong sarili sa mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik (STI), gayundin ng HIV.