Ano ang Responsableng Seksuwal na Pag-uugali?

Ang responsableng seksuwal na pag-uugali ay tungkol sa paggawa ng malusog na mga pagpipilian batay sa maaasahang impormasyon Ang sekswal na responsibilidad ay isang malawak na kataga na kasama ang ilang mga pag-uugali, tulad ng paggalang para sa iyong partner, tapat na komunikasyon tungkol sa iyong mga sekswal na gawain, at pagkuha ng mga panukala upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong partner mula sa sakit (hal. sa mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik sa (STI) at HIV[1].