Ano ang Birtth Control?

Ang birth control ay ang paggamit ng isang pamamaraan o aparato na pinipigilan ang pagbubuntis ng isang aktibo na pakikipagtalik sa babae. Birth control ay tinatawag din na pagpipigil sa pagbubuntis, pamilya ng pagpaplano, kontrol sa pagkamayabong, o pagbubuntis. Ang layunin ng birth control ay upang itigil ang itlog mula sa pagiging fertilized at/o implant sa uterine lining[1].Ang birth control ay hindi kasama ang proteksyon mula sa mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik /sakit.