Ano ang mga masamang epekto ng paggamit ng mga kontraseptibo?

Ang mga masamang epekto ay maaaring mag-iba nang malaki at maaari silang maging parehong kanais-nais at hindi kanais-nais.. Depende ito sa kung paano ang bawat tao ay tumutugon sa gamot at gayundin sa uri ng kontraseptibo na ginagamit.Mayroong isang malawak na iba’t-ibang mga kontraseptibo na magagamit. Para malaman ang tungkol sa masamang epekto para sa bawat pamamaraan, bisitahin ang findmymethod.org/find-my-method, piliin ang kontraseptibong na interesado ka at suriin ang bahaging “masamang epekto.”