Ano ang iba’t ibang uri ng kontraseptibo?

Mayroong ilang mga kontraseptibo na magagamit:Permanente, pangmatagalan, at pansamantala;
Araw-araw, pasulput-sulpot, at bago o pagkatapos ng pakikipagtalik;
hormonal at nonhormonal; at
Maingat at kapansin-pansing mga kontraseptibo.