Ano ang Kontraseptibo ?

Ang isang kontraseptibo ay isang sistema o mekanismo na tumutulong maiwasan ang pagbubuntis at nakukuha sa pakikipagtalik na sakit sa mga babaeng aktibo sa pakikipagtalik.