Lahat ba ng kontrasepsyon hormonal?

Hindi, maraming kontraseptibo na hindi naglalaman ng mga hormon. Ang mga di-hormonal na kontraseptibo ay hindi naglalaman ng mga sintetikong hormone; samakatwid, hindi sila makagambala sa mga likas na pag-ikot ng katawan [1]. Ang bakal na IUD, condom, at isterilisasyon ay lahat ng anyo ng hindi hormonal na pagpipigil sa pagbubuntis. Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa mga di-hormonal na mga opsyon ng birth control dito: findmymethod.org/find-my-method.