Paano ko masasabi sa kapareha kong hindi ako nakikipagtalik sa ngayon?

Una, tiyaking makikipag-usap ka sa iyong kapareha bago kayo magtalik. Pangalawa, makabubuting pag-isipan mo bago mo kausapin ang iyong kapareha kung paano mo eksaktong ipapaliwanag ang desisyon mo. Maging tapat sa iyong mga dahilan. Maging malinaw sa kung ano ang komportable at hindi komportableng gawin para sa iyo. Kung ang taong iyon ay mahusay na pares para sa iyo, igagalang niya ang desisyon mo.