Masasaktan ba ng IUD ko ang kapareha ko?

Hindi dapat masaktana ng kapareha mo sa IUD. Maaaring narinig mong pwedeng maabala ang mga lalaki sa mga tali ng IUD habang nakikipagtalik, pero karamihan ng mga kapareha ay hindi man lang nararamdaman ang mga tali. Kung nararamdaman ng kapareha mo ang mga tali, at naaabala siya nito, maaaring mabawasan ito ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Dagdag pa, madalas na lumalambot ang mga ito paglipas ng panahon. [1].


References