Masakit ba kapag ipinapasok ang IUD?

Maaaring mag-iba-iba ang sakit ng paglalagay ng IUD para sa bawat tao. Sa kasamaang palad, walang mahusay na gamot na makakabawas sa sakit ng pagpapasok nito.
Maaari mong subukang uminom ng ibuprofen bago ang pagpapasok nito at tiyaking ipalagay ang IUD kapag nakabukas ang cervix mo, tulad ng kapag may regla ka o nag-o-ovulate. Kahit may kaunting sakit, maaaring sulit para rin ito kapalit ng ilang taon ng pakikipagtalik nang hindi nabubuntis [1].


References

  1. Family Planning NT. (2016). Intra Uterine Contraceptive Device (IUD or IUCD). Retrieved from http://www.fpwnt.com.au/365_docs/attachments/protarea/IUD-46c2853c.pdf