Bakit lumalambitin ang internal condom (para sa babae) sa labas ng ari ko kapag tumatayo ako?

Maaari mong ipasok ang internal condom (para sa babae) nang hanggang walong oras bago makipagtalik.
Kapag tumayo ka nang nasa loob ito, maaaring bahagyang lumambitin ang internal condom (para sa babae) sa labas ng ari o puwit. Kung gusto mong ipasok ito nang maaga ngunit iwasan ang buntot, subukang magsuot ng masikip na underwear upang panatilihing nakadikit sa iyong katawan ang condom.


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1