Paano kung gusto kong mabuntis?

Magpatingin sa iyong provider para ipatanggal ito. Kapag natanggal na ito, mabilis na babalik sa normal ang hormones sa katawan mo.

Mga sanggunian

  1. “Questions and Answers About Implants.” Family Planning: A global handbook for providers, 2022 , https://fphandbook.org/questions-and-answers-about-implants Accessed March 2024.