Paano kung gusto kong mabuntis?

Magpatingin sa iyong provider para ipatanggal ito. Kapag natanggal na ito, mabilis na babalik sa normal ang hormones sa katawan mo.

Mga sanggunian

FPA the sexual health charity. (2017). Your guide to the contraceptive implant. Retrieved from https://www.fpa.org.uk/sites/default/files/contraceptive-implant-your-guide.pdf