Maaari ba akong gumamit ng tampons kahit na may IUD ako?

Walang magiging problema rito hangga’t nag-iingat kang hindi hilahin ang mga tali ng IUD, na hindi mo dapat alalahaning masyado sapagkat nasa labas ng iyong ari ang tali ng tampon, at ang mga tali ng IUD mo ay dapat nasa loob, malapit sa iyong cervix. (Kapag nakita mong malapit na sa mga tali ng iyong tampon ang mga tali ng IUD mo, kailangan mong magpatingin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan dahil maaaring lumabas na ang IUD mo.)