Paano kung ang aking kapareha ay allergic sa latex?

Ang mga allergy sa latex ay bihira, ngunit nangyayari ito. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay allergic sa latex, maghanap ng mga condom na walang latex upang maprotektahan laban sa pagbubuntis at mga STI. Ang panlabas na condom ng tupa (lalaki) ay isa pang opsyon para maiwasan ang pagbubuntis, ngunit hindi ito nagpoprotekta laban sa mga STI.
Subukan ang ibang paraan: panloob na condom (babae).


References:

  1. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf