Paano kung ayaw ng lalaking gumamit ng mga condom? Sabi niya, hindi siya tinitigasan.

Kung masyadong masikip o hindi komportable ang isang condom, maaaring hindi tigasan ang lalaki. Hindi ikaw ang problema; ang condom ang problema. Huwag kang mapapahiya.
Iwasan ang mga condom na masyadong masikip o hindi komportable sa pamamagitan ng pagsubok sa iba’t ibang uri ng condom.