Kailangan ko bang gumamit ng lube o pampadulas kasama ng mga condom?

Ang paggamit ng lube o pampadulas kasama ng mga condom ay maaaring magpadagdag ng kasiyahan. Maaari rin nitong bawasan ang hirap at ang tsansang pumalya ang condom. Maraming condom ang may kasama nang lubricant, pero pwede kang gumamit ng kaunting dagdag. Subukang iwasan ang mga oil-based na lubricant (kabilang ang massage oil, hand lotion, at Vaseline) dahil maaaring mabutas o mapunit ang mga condom dahil sa mga ito.


References:

  1. FPA the sexual health charity. (2019). Your guide to condoms. Retrieved from http://www.fpa.org.uk/sites/default/files/condoms-external-and-internal-your-guide.pdf