Nababawasan ba ang pagiging epektibo ng EC kapag gumagamit ka ng enzyme inducer (tulad ng Dilantin, rifampicin, friseofulvin, o St. John’s Wort)?

Maaari ring bawasan ng mga medikasyon at herbal supplement na nakakabawas ng pagiging epektibo ng mga regular na contraceptive pill ang pagiging epektibo ng EC pills. Kaya kung gumagamit ka ng enzyme inducer, malamang na makabubuting dagdagan ang dosis ng EC. Kailangan mong makipag-usap sa iyong provider tungkol sa kung gaano karami ang idadagdag sa dosis.


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1