Ano ang endometriosis?

Endometriosis ay isang kondisyon na kung saan ang tissue na dapat sa loob ng iyong sinapupunan ay lumalaki sa labas. Ang tissue na ito ay kadalasang matatagpuan sa paligid ng balakang, halimbawa, sa paligid ng fallopian tubes at ovaries; gayunman, ito ay minsan matatagpuan sa lugar ng dibdib at daluyan sa bituka. Ang tissue na ito ay kinokontrol sa magka parehong hormon na kontrolado sa iyong regla, na nangangahulugan na ang tissue ay patuloy na makapal at dumadaloy sa (dumudugo) tulad ng ginagawa nito sa isang normal na pag-ikot ng regla. Bilang isang resulta, ang mga sintomas ng endometriosis na kasama ang sakit kapag may regla (kilala bilang disminorya), pagduduwal, at pangkalahatang sakit sa balakang.Endometriosis na ngangailangan upang masuri at ginagamot ng isang doktor.