Paano Ko Pangangalagaan ang Aking Puki?

Ang pinakamainam na paraan para mapangalagaan ang iyong puki ay hugasan ito ng maligamgam na tubig; ito ay ang paglilinis ng sarili sa organ at, samakatuwid, dapat mong iwasan ang paggamit ng sabon at pabango upang linisin ito. Parihong mahalaga na magsuot ng panty na gawa sa maginhawang tela na akma sa iyo at hindi masyadong mahigpit. Gayundin, tandaan na gamitin ang condom at pampadulas kapag ikaw ay may katalik. Dapat mong bisitahin ang iyong doktor kung napansin mo ang anumang hindi pangkaraniwan o mabaho na lumalabas sa pampuki o ikaw ay makaranas na dumudugo sa puki na hindi kaugnay sa iyong regla.