Kayo ba ay mga doktor?

Mayroon kaming mga eksperto sa kalusugan na pinapayuhan at tiyakin ang impormasyong na ibinibigay namin sa pamamagitan ng aming website at social network. Ginagabayan din ng mga ekspertong ito ang ating mga sagot sa mga tanong ng ating mga gumagamit.