Mga Paraan ng Kontraseptibo

Tulad ng orgasms, walang isang paraan upang magkaroon ng ligtas na pagtatalik. Upang maiwasan ang mga hindi nakaplanong pagbubuntis at seksuwalidad. nailipat na impeksiyon, tumingin sa lahat ng mga kontraseptibong mga opsyon na nandoon sa labas. Gamitin ang aming mga filter upang makita kung aling mga kontraseptibong pamamaraan ang akma sa iyong mga pangangailangan at gusto; at ihambing ang iba't ibang mga pagpipilian upang gumawa ng iyong desisyon.
Mga Paraan ng Kontraseptibo

Punili kung ano ang importante sa iyo

Piliin ang lahat ng mga pagpipilian na akma sa iyo o gamitin ang aming pagsusulit sa kontracepsiyon

Pamumuhay:
Mga kondisyon na medikal:

MGA PAMAMARAANG NAKABATAY SA MGA KAGUSTUHAN MO

Hanapin ang Aking Pamamaraan ay nagbibigay ng nilalaman na nilayon para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi kasapi ng isang organisasyong medikal.