ကိုယ့်အဖော်က Latexနဲ့မတဲ့ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။

Latexနဲ့ မတဲ့တာ ရှားပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ့်အဖော်က Latexနဲ့မတဲ့ရင် ကိုယ်၀န်ရော လိင်ကကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကိုပါကာကွယ်တဲ့ Latexမပါတဲ့ကွန်ဒုံးရှာပါ။ သိုးရေကထုတ်တဲ့အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးက တော့ ကိုယ်၀န်ကာကွယ်ဖို့ရွေးစရာြဖစ်ပေမယ့် STI လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ မကာကွယ်နိုင်ပါ။
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်- အတွင်းပိုင်းကွန်ဒုံး (အမျိုးသမီး).


References:

  1. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf