ការក្រៀវ - ការចងបំពង់បង្ហួរមេជីវិតឈ្មោល

ការក្រៀវគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយសម្រាប់ទាំងបុរស និងស្រ្តី។ វាត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់បង្ការពីការមានផ្ទៃពោះដោយបិទដៃស្បូន ឬបំពង់មេជីវីតឈ្មោល ដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរការចលនារបស់មេជីវិតញី និងមេជីវិតញី។
ការក្រៀវ - ការចងបំពង់បង្ហួរមេជីវិតឈ្មោល

តើការក្រៀវមានធ្វើឡើងនៅច្រើនកន្លែងដែរឬទេនៅប្រទេសកម្ពុជា?

ត្រូវហើយ នៅប្រទេសកម្ពុជា សេវាក្រៀវមានផ្តល់ជូនជាជម្រើសមួយក្នុងជម្រើសវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតដែលអាចរកបាននៅអង្គការម៉ារីស្តូប សម្ភព និងពហុគ្លីនិកពន្លឺរិទ្ធី បន្ទប់ថែទាំជំងឺទូទៅជ័យរតនា និងគ្លីនិក TK STDs។

តើខ្ញុំត្រូវការវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ការក្រៀវដែរឬទេនៅប្រទេសកម្ពុជា?

អត់ទេ អ្នកមិនត្រូវការវេជ្ជបញ្ជានោះទេសម្រាប់ការក្រៀវនៅប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែជួបជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា។

តើមានការកំណត់អាយុសម្រាប់ការទទួលសេវាក្រៀវនេះដែរឬទេនៅប្រទេសកម្ពុជា?

អត់ទេ មិនមានការកំណត់អាយុសម្រាប់ទទួលសេវាក្រៀវនោះទេនៅប្រទេសកម្ពុជា។ 

តើសេវាក្រៀវមានតម្លៃប៉ុន្មាននៅប្រទេសកម្ពុជា?

សេវាក្រៀវនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចមានតម្លៃ៩០ដុល្លារ។

តើខ្ញុំអាចទាក់ទងទៅនរណាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការក្រៀវនៅកម្ពុជា? 

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកងដាក់ក្រោមស្បែកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សូមទាក់ទងអង្គការ ម៉ារីស្តូបកម្ពុជា (Whatsapp៖ 093240823 ឬទូរស័ព្ទលេខ៖ 012999002/098999102) ឬAnna Womens-Baby Center)

(អាគារ KT Tower នៅ Business Center KTT បន្ទប់លេខ៤០៣ ជាន់ទី៤ អាគារលេខ២៣ ផ្លូវលេខ១១២ សង្កាត់ផ្សារដាប៉ូ៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទលេខ 098 800 921 ភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ និងរុស្ស៊ី ឬអ៊ីមែល info@wbcanna.com)។

តើខ្ញុំអាចអានបន្ថែមអំពីវិធីសាស្រ្តនេះនៅឯណាដែរ?

ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការក្រៀវ សូមចុចទីនេះ។

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានក្នុងករណីមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានគ្រោងទុក?

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ safe2choose.org ដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកប្រឹក្សាជំនាញអំពីជម្រើសនៃការរំលូតដោយសុវត្ថិភាពដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជា។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងទៅកាន់អ្នកប្រឹក្សាតាមរយៈអ៊ីមែល info@safe2choose.org ឬតាមរយៈការឆាតliveផ្ទាល់តែម្តងតាមរយៈអាសយដ្ឋានគេហទំព័រនេះ safe2choose.org/abortion-counseling