Paghambingin ang Mga Paraan ng Pagpipigil ng Pagbubuntis – Find My Method
 

Magkumpara ng mga pamamaraan

Napili mo na ang 6 na paraan

Upang magdagdag ng isang bagong paraan, i-unclick ang isa sa mga kahon

Huling nabago sa September 15th, 2020

Ano ang naghihiwalay sa isang pamamaraang contraceptive sa iba pa?

Pumili ng hanggang 6 na pamamaraang contraceptive para sa magkatabing pagkukumpara at mag-scroll pababa upang makita ang mga resulta.

 • Hormonal iud
 • Hindi hormonal na iud
 • Implant
 • Ang pill
 • Ang injectable
 • Ang patch
 • Ang ring
 • Mga external condom (para sa lalaki)
 • Internal condom (pambabaeng condom)
 • Mga pang-emerhensiyang contraception pill
 • Sterilization
 • Cervical cap
 • Diaphragm
 • Spermicide
 • Sponge
 • Kabatiran sa pagiging fertile
 • Withdrawal o paghugot ng ari ng lalaki bago labasan
 • Huwag muna ngayon

Pagiging epektibo: Napakaepektibo

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Walang makakaalam

Ease of use: Magpalagay nito tapos kalimutan na ito

Pangmatagalang proteksyon: 3 hanggang 5 taon

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Hormonal

Most common side effects: Kaunting sakit kapag ipinapasok. Maaaring lumabas ito nang kusa, lalo na sa una. Hindi nakasasama ang mga side effect

Pagiging epektibo: Napakaepektibo

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Walang makakaalam

Ease of use: Magpalagay nito tapos kalimutan na ito

Pangmatagalang proteksyon: 12 taon. Gumagana rin ito bilang pang-emerhensiyang contraception

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Walang hormones

Most common side effects: Kaunting sakit habang ipinapasok. Maaaring magdulot ng mas malakas na regla. Maaaring lumabas nang kusa, lalo na sa una. Hindi nakasasama ang mga side effect

Pagiging epektibo: Napakaepektibo

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Hindi gaanong nakikita, maliban sa taong naghahanap nito

Ease of use: Magpalagay nito at kalimutan ito

Pangmatagalang proteksyon: 3 hanggang 5 taon

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Hormonal

Most common side effects: Maaaring makaranas ng hindi inaasahang kaunting pagdurugo o spotting, o maaaring tumigil ang buwanang regla. Hindi nakasasasam ang mga side effect.

Pagiging epektibo: Napakaepektibo

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Maaaring makita sa iyong bag!

Ease of use: Regular na pagpapanatili – inumin araw-araw

Pangmatagalang proteksyon: Uminom ng isang pill araw-araw para sa pinakamahusay na epekto

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Hormonal

Most common side effects: Maaaring makaranas ng kaunting pagdurugo o spotting. Ang ilang babae ay nakakaranas ng katamtamang pananakit ng ulo, pagbabago ng timbang, pananakit ng tiyan, lalo na sa una. Hindi nakasasama ang mga side effect.

Pagiging epektibo: Napakaepektibo

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Walang makakaalam

Ease of use: Regular na pagpapanatili – Isang turok kada 1, 2, o 3 buwan.

Pangmatagalang proteksyon: 1, 2, o 3 buwan (depende sa uring available)

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Hormonal

Most common side effects: Madalas na nagiging mas mahina at mas maiksi o madalang ang mga regla. Maaaring makaranas ng hindi inaasahang pagdurugo. Hindi nakasasama ang mga side effect

Pagiging epektibo: Napakaepektibo

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Maaaring makita sa iyong bag!

Ease of use: Regular na pagpapanatili – tandaan nang isang beses kada linggo!

Pangmatagalang proteksyon: Maglalagay ng bagong patch kada linggo, sa loob ng 3 linggo, na susundan ng linggong walang patch

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Hormonal

Most common side effects: Maaaring makaranas ng hindi regular na pagdurugo sa unang ilang buwan, tapos mas mahina at mas regular na pagdurugo pagkatapos. May potensyal na pagkairita ng balat. Hindi nakasasama ang mga side effect

Pagiging epektibo: Napakaepektibo

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Maaaring makita sa iyong bag!

Ease of use: Regular na pagpapanatili – Alalahaning palitan ang ring sa tamang oras para sa pinakamahusay na epekto

Pangmatagalang proteksyon: Palagi ito ng ilagay sa tamang pwesto, araw-araw at gabi-gabi sa loob ng 3 linggo, na susundan ng isang linggong walang nakalagay na ring

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Hormonal

Most common side effects: Maaaring makaranas ng hindi regular na pagdurugo sa unang ilang buwan, tapos mas mahina at mas regular na pagdurugo pagkatapos. Hindi nakasasama ang mga side effect

Pagiging epektibo: Epektibo kapag ginamit nang perpekto

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta laban sa pagbubuntis at mga STI

Madaling itago: Maaaring makita sa iyong bag!

Ease of use: Palaging gamitin nang tama habang nagtatalik

Pangmatagalang proteksyon: Walang pangmatagalang proteksyon. Gamitin sa bawat pagkakataong makikipagtalik ka

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng lalaki

May hormones?: Walang hormones

Most common side effects: Walang side effect. Maaaring magkaroon ng iritasyon ng balat o allergic reaction ang ibang tao.

Pagiging epektibo: Epektibo kapag ginamit nang perpekto

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta laban sa pagbubuntis at mga STI

Madaling itago: Maaaring makita sa iyong bag!

Ease of use: Palaging gamitin nang tama habang nakikipagtalik

Pangmatagalang proteksyon: Walang pangmatagalang proteksyon. Gamitin sa bawat pagkakataong makikipagtalik ka

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Walang hormones

Most common side effects: Walang side effect. Maaaring magkaroon ng iritasyon ng balat o allergic reaction ang ibang tao.

Pagiging epektibo: Napakaepektibo. Mas nagbibigay ng katiyakan ang mga regular na pamamaraan

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Maaaring makita sa iyong bag!

Ease of use: Ikaw ang masusunod, inumin sa lalong madaling panahon

Pangmatagalang proteksyon: Wala Inumin sa loob ng 5 araw matapos mong makipagtalik nang walang proteksyon

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Hormonal

Most common side effects: Maaaring magdulot ng pagkahilo at pagsusuka, bahagyang hindi regular na pagdurugo ng ari at labis na pagkapagod. Hindi nakasasama ang mga side effect.

Pagiging epektibo: Napakaepektibo

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Walang makakaalam

Ease of use: Ipagawa ito tapos kalimutan na ito

Pangmatagalang proteksyon: Permanente, hindi mababawi

Sinong maaaring gumamit nito?: Pambabaeng sterilization (na kilala rin bilang tubal ligation, para sa mga katawan ng babae), vasectomy (para sa mga katawan ng lalaki)

May hormones?: Walang hormones, nangangailangan ng operasyon

Most common side effects: Pambabaeng sterilization (Walang pangmatagalang side-effect. Walang epekto sa sekswal na kakayahan o pakiramdam). Vasectomy (Maaaring tumagal nang ilang araw ang kirot, pamamaga, o pagpasa. Nakakaranas ng tumatagal na banayad na kirot ang ilang lalaki. Walang epekto sa sekswal na kakayahan o pakiramdam habang nakikipagtalik)

Pagiging epektibo: Mababa ang pagiging epektibo

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Maaaring makita sa iyong bag!

Ease of use: Palagi, bago makipagtalik

Pangmatagalang proteksyon: Walang pangmatagalang proteksyon. Mabibili sa iba’t ibang sukat at nangangailangan ng pagsusukat ng isang sanay na provider

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Walang hormones

Most common side effects: Potensyal na iritasyon. Hindi nakasasama ang mga side effect

Pagiging epektibo: Nag-aalok ng mas mahusay na pagiging epektibo ang ibang pamamaraan

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Maaaring makita sa iyong bag!

Ease of use: Palagi, bago makipagtalik

Pangmatagalang proteksyon: Walang pangmatagalang proteksyon. Mabibili sa iba’t ibang sukat at nangangailangan ng pagsusukat ng isang sanay na provider

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Walang hormones

Most common side effects: Potensyal na iritasyon. Hindi nakasasama ang mga side effect

Pagiging epektibo: Nag-aalok ng mas mahusay na pagiging epektibo ang ibang pamamaraan

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Maaaring makita sa iyong bag!

Ease of use: Palagi, bago makipagtalik

Pangmatagalang proteksyon: Nag-aalok ng mas mahusay na proteksyon laban sa pagbubuntis kaysa sa walang pamamaraang gagamitin

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Walang hormones

Most common side effects: Walang side effect

Pagiging epektibo: Mababa ang pagiging epektibo

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Maaaring makita sa iyong bag!

Ease of use: Palagi, bago makipagtalik

Pangmatagalang proteksyon: Walang pangmatagalang proteksyon

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Walang hormones

Most common side effects: Walang side effect

Pagiging epektibo: Nag-aalok ng mas mahusay na pagiging epektibo ang ibang pamamaraan

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Hindi nangangailangan ng anumang supply o pagbisita sa klinika o parmasya

Ease of use: Araw-araw mong subaybayan ang iyong katawan

Pangmatagalang proteksyon: Nag-aalok ng mas mahusay na proteksyon laban sa pagbubuntis kaysa sa walang ginagamit na pamamaraan.

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng babae

May hormones?: Walang hormones

Most common side effects: Walang side effect

Pagiging epektibo: Mababa ang pagiging epektibo

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta lamang laban sa pagbubuntis

Madaling itago: Hindi nangangailangan ng anumang supply o pagbisita sa klinika o parmasya

Ease of use: Palaging gamitin nang tama sa tuwing makikipagtlaik

Pangmatagalang proteksyon: Nag-aalok ng mas mahusay na proteksyon laban sa pagbubuntis kaysa sa walang ginagamit na pamamaraan.

Sinong maaaring gumamit nito?: Para sa mga katawan ng lalaki

May hormones?: Walang hormones

Most common side effects: Walang side effect

Pagiging epektibo: Napakaepektibo

Proteksyon laban sa sti: Nakakaprotekta laban sa mga STI

Madaling itago: Walang makakaalam

Ease of use: Nangangailangan ng ganap na kaseryosohan

Pangmatagalang proteksyon: Hanggang sa magpasya ka

Sinong maaaring gumamit nito?: Maaari itong gamitin ng kahit na sino

May hormones?: Walang hormones

Most common side effects: Walang side effect


lang Tagalog