Withdrawal na pamamaraan ng pagpigil ng pagbubuntis – Find My Method
 

Huling nabago sa October 14th, 2020

withdrawal
 • Libre ang withdrawal o paghugot at hindi nangangailangan ng pagbisita sa health care provider
 • Pagiging epektibo: medyo epektibo. Pero saka lamang kapag hinugot ng lalaki ang kanyang ari sa bawat pagkakataon. Sa karaniwang paggamit, 78 lamang sa bawat 100 na indibidwal ang kinakayang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: walang hormones, walang device, walang side effect
 • Pagsisikap: mataas. Kailangang hugutin ng lalaki ang kanyang ari tuwing magtatalik kayo
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Buod

Ang withdrawal ay isa sa mga pinakalumang anyo ng contraception. Napakasimple nito – huhugutin ng lalaki ang kanyang ari mula sa babae bago siya labasan. Sa pamamaraang ito, kailangan mo lang gawin ito nang tama sa bawat pagkakataon.

Mga detalye

Ayos lang sa iyong mabuntis. Mataas ang antas ng pagpalya ng withdrawal. Kung araw mong mabuntis, kailangan mong gumamit ng ibang pamamaraan.

Alam ng lalaki kung kailan siya lalabasan. Ang withdrawal ay nangangailangan ng mataas na antas ng kabatiran at kakayahang alamin kung kailan lalabasan (at hugutin ang ari bago pa ito mangyari). Tandaan na maaari ring may lamang sperm ang pre-cum o ang likidong lumalabas sa ari ng lalaki sa simula ng pagtatalik. Kaya kahit pa hugutin niya ang kanyang ari bago siya labasan, may tsansa pa ring mabuntis ang babae.

Maaari mo itong gamitin kasabay ng ibang pamamaraan. Maaari mong gamitin ang withdrawal bilang back-up, kasabay ng ibang pamamaraan.

Napakamura nito. Mas mabuti ang withdrawal sa wala at libre ito.

Hindi kailangan ng reseta.

Paano gamitin

Nakadepende sa lalaki at sa kontrol niya sa sarili ang pamamaraang withdrawal. Kailangan niyang hugutin ang ari niya bago siya labasan AT kailangan niyang ilayo ang kanyang similya sa vulva ng babae kapag nangyari ito. Kaya napakahalagang nauunawaan ng lalaki ang mga padron ng kanyang sekswal na tugon.

Mas mahusay ang withdrawal kaysa sa wala – subalit mapanganib ito kung seryoso kang ayaw mong mabuntis.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo:

 • Isa sa mga pinakamurang pamamaraan
 • Hindi kailangan ng reseta

Ang Negatibo:

 • Ang tanging side effect ng withdrawal ay ang posibilidad na mabuntis bago ka pa maging handa
 • Mahirap na isagawa nang perpekto sa bawat pagkakataon
 • Mahirap alalahaning gawin kapag lasing ka

Makabubuting gumamit ng spermicide kasabay ng paghugot upang mas maging epektibo ang withdrawal.

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit. Nagbibigay ang mga condom ng mahusay na proteksyon habang naghahanap ka ng pamamaraang naaangkop sa iyong mga pangangailangan.

Paano kung gusto ko ng pamamaraang mas epektibo ngunit ayaw mong magpunta sa health care provider?

 • Maaari kang bumili ng iba’t ibang pamamaraang over-the-counter tulad ng mga external condom (para sa lalaki) / internal condom (para sa babae), internal condom (para sa babae), sponge, at spermicide.
 • Available ang mga pinakaepektibong pamamaraan matapos bumisita sa health care provider, kaya’t makabubuting maghanap ka ng mapagkaibigan, abot-kaya at madaling puntahang pasilidad na pangkalusugan o community health provider kung ayaw mong mabuntis ngayon. Makabubuting makipag-usap ka sa iyong provider tungkol sa mga mapagpipiliang contraceptive.
 • Hindi pa rin gumagana? Gusto ka naming magkaroon ng mga pagpipilian, kahit pa hindi ka bumisita sa isang health care provider. Subukang gumamit ng internal condom (para sa babae) o external condom (para sa lalaki) – makikita mo ang mga ito sa mga parmasya, klinika, at supermarket.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: pang-emerhensiyang contraception; internal condom (para sa babae); external condom (para sa lalaki)

Paano kung gusto ko ng pamamaraang mas epektibo at kaya kong magpunta sa isang health care provider?

 • Bisitahin ang iyong health care provider o community health worker at makipag-usap sa kanya tungkol sa iba’t ibang opsyong mapagpipilian. Tiyaking maging makatotohanan tungkol sa kaya at hindi mo kayang gawin – kung hindi mo kayang uminom ng pill sa parehong oras araw-araw, tiyaking malalaman iyon ng provider.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung walang problema sa iyong bumisita sa iyong health care provider para humingi ng reseta o magpagawa ng isang proseso, makabubuting tingnan ang isa sa mga mas epektibong pamamaraang ito: IUD, implant, injectable, ring, patch, o pill.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; patch; pill; ring; injectalble

Paano kung hindi alam ng babae kapag malapit nang labasan ang kapareha niya?

 • Magkakaiba ang bawat isa, at walang unibersal na senyales na babantayan. Makakatulong ang pakikipag-usap sa iyong kapareha. Kung gusto mong gumamit ng withdrawal bilang contraception subalit hindi ka nakatitiyak kung ano ang mga senyales, magsanay muna nang may suot na condom.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung ayaw mong mabuntis ngayon at hindi kasingdali ng iyong iniisip ang paghugot ng ari ng lalaki, makabubuting gumamit ka ng mas epektibong pamamaraan. Ang ilang hindi nangangailangan ng aksyon habang nakikipagtalik ka ay ang IUD, implant, at injectable. Isaalang-alang ang paggamit ng mga condom para sa proteksyon laban sa STI.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; injectable; mga condom

References


lang Tagalog