Spermicides - Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

spermicide
 • Madaling mahanap, walang hormone, at hindi kailangan ng reseta
 • Pagiging epektibo: hindi masyadong mahusay ang spermicide kung gagamiting mag-isa. Pinakamahusay itong gumagana kapag ipinares sa isa pang pamamaraang pagharang o barrier. 72 hanggang 82 na indibidwal lamang ang nakakayang pigilan ang pagbubuntis kapag ginagamit ang pamamaraang ito.
 • Mga side effect: walang nagiging problema ang karmaihan, subalit maaari kang makaranas ng iritasyon o ang iyong kapareha
 • Pagsisikap: mataas. Kailangan mo itong ilagay sa bawat pagkakataong makikipagtalik ka
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Buod

Ang spermicide ay naglalaman ng mga kemikal na nagpapahinto sa paggalaw ng sperm. Maaaring isa itong cream, film, foam, gel, o suppository. Anuman ang iyong piliin, ipapasok mo ito sa kaloob-looban ng iyong ari nang sa gayon ay mapigilan ang sperm na makalusot sa iyong cervix at pumasok sa iyong matris.

Mga detalye

Pinakamainam kapag ginamit nang kasabay ng ibang pamamaraan. Pinakamahusay na gumagana ang spermicide kapag ipinares sa iba pang pamamaraan, tulad ng diaphragm o mga external condom (para sa lalaki)/internal condom (para sa babae). Maaari kang gumamit ng spermicide upang mas gawing epektibo ang isang pamamaraang pagharang o barrier, subalit hindi ito masyadong epektibo kapag ginamit nang mag-isa.

Ayos lang sa iyong mabuntis.

Mataas ang antas ng pagpalya ng paggamit ng spermicide nang mag-isa. Kung ayaw mong mabuntis, kailangan mong gumamit ng ibang pamamaraan o gumamit lamang ng spermicide kasabay ng isa pang pamamaraang pangharang o barrier.

Hindi kailangan ng reseta. Hindi mo kailangang magpasuri sa isang medical provider upang gumamit ng spermicide. Isaalang-alang ang pagkakaroon ng condom kasabay nito.

Ang ilang tao ay may allergy sa spermicide. Kung nakakaramdam ka ng iritasyon sa paggamit ng spermicide, maaaring may allergy ka rito. Maraming spermicide at contraceptive gel ang ibinebenta nang may parehong aktibong sangkap – Nonoxynol-9. Kung may allergy ka rito, maaaring hindi ang spermicide ang pinakamainam na opsyon para sa iyo.

Walang HIV ang magkapareha. Isa sa mga aktibong sangkap, ang Nonoxynol-9, ay nagdudulot ng pagbabago sa iyong sensitibong balat. Nagiging mas madali kang kapitan ng HIV dahil dito. Kung may HIV ka o ang iyong kapareha, hindi pa kayo nasusuri kamakailan o nakikipagtalik ka sa iba’t ibang kapareha, makabubuting pumili ka ng pamamaraang makakatulong sa pagprotekta sa iyo laban sa pagkahawa sa HIV.

Pagiging available. Gusto mo bang gamitin ang pamamaraang ito? Tingnan ang seksyon ng “Mga pamamaraan sa bansa ko” upang malaman kung anong available

Paano gamitin

Magkakaiba ang bawat uri ng spermicide, at napakaraming uri na mabibili. Tiyakin lamang na mababasa ang mga tagubilin sa packaging at itsek ang petsa ng pag-expire. Madaling gamitin ang spermicide: ipasok ang spermicide gamit ang iyong mga daliri o gamit ang applicator.

Matapos ipasok, ang ilang spermicide ay nangangailangan na maghintay ka nang sampung minuto bago makipagtalik. Ang mga uring ito ng spermicide ay epektibo lamang nang isang oras matapos mong ipasok ang mga ito. Kakailanganin mong maging maingat sa oras ng paglalagay ng spermicide at pakikipagtalik.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo:

 • Madaling gamitin at madali ring makakuha nito
 • Maaaring ipasok bilang foreplay o pampainit ng sandali bago ang pagtatalik
 • Wala itong hormone
 • Hindi kailangan ng reseta
 • Maaaring gamitin habang nagpapasuso

Ang Negatibo:

 • Maaaring maging makalat at/o tumagas palabas ng iyong ari
 • Maaaring makairita sa iyong ari o sa ari ng iyong kapareha
 • Ang ilang tao ay may allergy sa spermicide
 • Maaaring hindi mo magustuhan ang lasa
 • Maraming spermicide ang naglalaman ng Nonoxynol-9, na maaaring magdulot ng iritasyon (lalo na kapag ginamit mo ito nang mahigit isang beses sa isang araw). Maaari iyong humantong sa mas malaking tsansang magkaroon ng mahawa sa HIV at STI.
 • Mahirap alalahanin kapag nakainom ka

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit. Nagbibigay ang mga condom ng mahusay na proteksyon habang naghahanap ka ng pamamaraang naaangkop sa iyong pangangailangan.

Paano kung nagdudulot ng iritasyon ang spermicide?

 • Ang iritasyon ay maaaring dahil sa brand ng spermicide na ginagamit mo. Sumubok ng ibang uri kung nais mong patuloy na gumamit ng spermicide.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung may allergy ka sa Nonoxynol-9, ang pangunahing sangkap ng maraming spermicide, maaaring kailangan mong tumingin ng ibang pamamaraan. Kung mas gusto mo ng walang hormones, maaaring maging mabuting opsyon ang mga external condom (para sa lalaki), internal condom (para sa babae), at ang tansong IUD.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: external condom (para sa lalaki); internal condom (para sa babae); IUD

Paano kung masyadong makalat ang spermicide?

 • Makalat talaga ang spermicide. Subukang magpalit ng brand at tiyaking ginagamit mo ang spermicide sa eksaktong paraan na sinasabi ng mga tagubilin. Kung sa palagay mo ay masyado itong makalat, isaalang-alang ang paggamit ng ibang pamamaraan.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung hindi ang spermicide ang pinakamainam na opsyon para sa iyo, makabubuting sumubok ka ng pamamaraang pangmatagalan at hindi nangangailangan ng gaanong pagsisikap tulad ng IUD, implant, o injectabnle. Kung mas gusto mo ng pamamaraang walang hormone na walang spermicide, makabubuting subukan mo ang hindi hormonal na IUD o external condom (para sa lalaki) / internal condom (para sa babae).
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: external condom (para sa lalaki); implant; internal condom (para sa babae); IUD; injectable

References


lang Tagalog