Panlalaking Kondom - Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

condom
 • Ang mga external condom (para sa lalaki) ay nagpoprotekta laban sa mga STI, kabilang ang HIV, hindi nangangailangan ng reseta, mura lang o libre, at madaling makuha.
 • Pagiging epektibo: Kapag ginamit nang maayos, 98 sa bawat 100 indibidwal ang kakayaning mapigilan ang pagbubuntis. Subalit karamihan ng mga tao ay hindi perpektong gumagamit ng mga condom—kung iyon ang kalagayan, 82 lamang sa bawat 100 indibidwal na gumagamit ng pamamaraang ito ang magagawang iwasan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: kadalasan ay wala. Maliban kung mayroon kang allergy sa latex o spermicide
 • Pagsisikap: mataas. Kailangan mong gumamit ng bagong condom sa TUWING makikipagtalik ka.

Buod

Ang mga external condom – na kilala bilang mga condom ng lalaki – ay isa sa mga pinakakilalang paraan upang pigilan ang mga pagbubuntis at magprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI). Isuot lang ito sa ari ng lalaki. Ang mga external condom (para sa lalaki) ay nagpapababa ng tsansa ng mga STI sa pamamagitan ng pagpapanatili sa sperm sa loob ng condom at labas ng ari ng babae, puwit, o bunganga. (Mayroon ding mga internal condom (para sa babae) na ipinapasok sa ari ng babae o sa puwit.) Ang mga external condom (para sa lalaki) ay makukuha sa daan-daang hugis at sukat. Maaari mo ring mabili ang mga ito nang may lube o pampadulas o wala.

Mga uri ng external condom (para sa lalaki):

Spermicide. Ang mga condom na ito ay pinadudulas ng kemikal na pumapatay sa sperm. Hindi inirerekomenda ang mga ito para sa oral o anal sex.

Walang spermicide. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay sensitibo sa spermicide, maghanap ng mga condom na walang spermicide. Ang mga condom ay mayroong napakaunting side effect. Mas kaunti pa ang nilalaman ng uring ito.

Latex. Ang mga latex condom ay maaaring mabanat nang hanggang 800%. Ito ang pinakakaraniwang uri ng mga condom. Ngunit huwag gamitin ang mga ito kasama ng mga lubricant o pampadulas na gawa sa oil (oil-based). Ang mga oil-based lube ay maaaring maging sanhi ng pagkapunit o pagdulas ng condom, na nagtataas ng tsansa ng pagbubuntis o mga STI.

Hindi latex. Kung allergic ka sa latex o gusto mo ng oil-based lube, maghanap ka ng mga hindi latex na condom. Madalas na gawa ang mga ito sa polyutherane, iba pang sintetikong high tech na materyal, o natural na balat ng tupa.

Mga detalye

Proteksyon laban sa STI. Karamihan ng mga external condom (para sa lalaki) ay nakakatulong sa pagprotekta sa iyo laban sa mga sexually transmitted infection (STI), kabilang ang HIV. Ang mga condom na gawa sa balat ng tupa ay ang isang tipong hindi mo dapat asahan para sa proteksyon laban sa STI. Hinaharangan ng mga condom na gawa sa balat ng tupa ang sperm, ngunit hindi ang mga impeksyon.

Kailangan ng pagsisikap at kaseryosohan ang mga external condom (para sa lalaki). Kailangan itong isuot sa ari ng lalaki nang maayos sa bawat pagkakataon, anuman ang mangyari, para maging epektibo ang mga ito. Sa ilang lugar, maaaring maging mahirap para sa mga babaeng hingin sa kanilang lalaking kapareha na gamitin ito sa bawat pagkakataon at sa tamang paraan.

Maaaring makatulong para mas tumagal ang pagtatalik. Ang mga external condom (para sa lalaki) ay maaaring magpahina ng sensitibidad. Sa ilang kalagayan, maaaring maging magandang bagay iyon. (Kung ikaw o ang iyong kapareha ay may problema sa premature ejaculation o masyadong maagang nilalabasan, maaaring makatulong ang mga condom na patagalin ang pagtatalik.)

Mura at madaling mahanap. Ang mga external condom (para sa lalaki) ay mura, at minsan ay makukuha mo pa ang mga ito nang libre. Makikita mo ang mga ito halos kahit saan. Maraming iba’t ibang uring mapagpipilian.

Hindi kailangan ng reseta. Kung hindi ka na makakapunta sa health care provider o ayaw mong magpunta, maaari kang gumamit ng external condom (para sa lalaki) anumang oras.

Hindi angkop sa mga allergic sa latex. Kung allergic ka sa latex, kakailanganin mong gumamit ng hindi latex na external condom (para sa lalaki). Kung wala kang mahanap na non-latex condom, sumubok ng ibang pamamaraan.

Pagiging available. Gusto mong bang gamitin ang pamamaraang ito? Tingnan ang seksyon ng “Mga pamamaraang sa bansa ko” upang malaman kung ano ang available

Paano gamitin

Ang mga external condom (para sa lalaki) ay napakadaling gamitin. Mayroon kaming mga tip sa ibaba upang ipaalala sa iyo kung paano gamitin ang mga ito nang tama. At tandaan – kung gagamit ka lang ng mga condom, kailangan mong alalahaning gamitin ang mga ito SA BAWAT PAGKAKATAONG makikipagtalik ka.

Paano magsuot ng external condom (para sa lalaki):

  1. Una, huwag kang mahihiya. Maaaring maging bahagi ng pagpapatindi ng sekswal na pagpupukaw at pagnanasa ang pagsusuot ng external condom (para sa lalaki) bago ipasok ang ari. Kung komportable kang makipag-usap sa iyong kapareha tungkol sa sekswalidad, pag-usapan ninyo kung paano ninyong magagamit ang condom upang dagdagan ang kasiyahan sa inyong sekswal na karanasan.
  2. Itsek ang petsa ng pag-expire bago gumamit ng condom. Maaaring mapanis ang mga condom. Mas madaling mapunit ang mga expired na condom.
  3. Tiyaking nakasuot ang condom bago mapadikit ang ari ng lalaki sa vulva/labas ng ari ng babae. Ang pre-cum – ang likidong lumalabas sa ari ng lalaki bago ito labasan – ay maaaring maglaman ng sperm mula sa huling pagkakataong nilabasan ang lalaki.
  4. Isang condom sa kada pagkakataong titigasan ang lalaki. Tiyaking mayroon kayong sapat na condom na magagamit. Huwag na huwag gamitin ulit ang isang condom.
  5. Ingatang hindi mapunit ang condom habang binabalatan ito. Kapag napunit, naging malutong, o matigas ito, itapon na. Gumamit ng iba.
  6. Maaari kang maglagay ng isa o dalawang patak ng non-oil based lube sa loob ng condom. Makakatulong ito para dumulas ang condom habang isinusuot ito, at mas gagawin nitong kasiya-siya ang mga bagay-bagay para sa iyong kapareha.
  7. Kung hindi pa tuli ang lalaki, mahalagang hilahin ang balat sa ibabaw ng ari bago isuot ang condom.
  8. Magtira ng kalahating pulgada ng espasyo sa dulo upang paglagyan ng similya, tapos pindutin upang maalis ang hangin sa dulo.
  9. I-unroll o ilatag ang condom sa ibabaw ng ari ng lalaki hanggang sa pinakamalayong kayang abutin nito.
  10. Kinisin ang anumang bula ng hangin. Maaaring maging sanhi ng pagkabutas ng mga condom ang mga bula ng hangin na naiiwan sa loob.
  11. Gumamit ng mas maraming lube o pampadulas upang makatulong na pigilan ang pagkukuskusan, kung gusto mom.

Paano huhubarin ang external condom (para sa lalaki):

 1. Tiyaking mailalabas ang ari ng lalaki bago pa ito lumambot.
 2. Mahalagang hawakan ang ilalim ng condom habang hinihila ito ng lalaki. Mapipigilan nitong matapon ang similya mula sa condom.
 3. Itapon ang condom. Ilayo ito sa mga bata o sa mga alagang hayop. Huwag itong i-flush sa inidoro. Makakasama iyon sa iyong mga tubo.
 4. Dapat hugasan ng sabon at tubig ang ari ng lalaki bago ito ilapit sa vulva ng babae ulit.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo: maraming bagay tungkol sa mga external condom (para sa lalaki) na makabubuti sa iyong katawan, gayundin sa pakikipagtalik mo.

 • Nagpoprotekta laban sa mga STI, kabilang ang HIV
 • Mura at madaling makuha
 • Hindi kailangan ng reseta
 • Maaaring makatulong sa premature ejaculation o maagang labasan

Ang negatibo:

 • Maliban kung allergic ka sa latex, hindi nagdudulot ng mga pisikal na side effect ang mga external condom (para sa lalaki)
 • 1 o 2 lamang sa bawat 100 tao ang allergic. Kung ikaw ay isa sa mga ito, maaari kang gumamit ng non-latex condom anumang oras.
 • Ang ibang tao ay maaaring sensitibo sa ilang brand ng lubricant o pampadulas. Kapag nangyari iyon, sumubok ng ibang brand ng condom
 • Ang ilang lalaki ay nagrereklamo na binabawasan ng mga condom ang sensitibidad
 • Maaaring maging mahirap alalahaning gamitin ang mga condom kapag lasing ka. Subalit mas malamang na maalala mo ang mga ito kapag pinanatili mong available ang mga ito.

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit.

Babawasan ba ng external condom (para sa lalaki) ang sensitibidad o pakiramdam ng lalaki?

  1. Sumubok ng ilang iba’t ibang brand o uri para malaman kung makakatulong iyon. Makabubuti kung titingnan mo ang mga condom na ibinebenta bilang “ultra-thin” o “ultra-sensitive.”
  2. Hindi pa rin gumagana? Subukang lumipat sa pamamaraang maaari mong “kalimutan” nang matagal na panahon, tulad ng IUD, implant, injectable, ring, o patch.
 • Wala sa ibang mga pamamaraang ito ang makakaprotekta laban sa mga STI. Kaya kung gusto mo ng proteksyon laban sa STI, subukan ang internal condom (para sa babae) sa halip.

Sumubok ng ibang pamamaraan:

implant; IUD; patch; ring; injectable

Bakit paulit-ulit na natatanggal at/o nabubutas ang external condom (para sa lalaki)?

 • Tiyaking matitingnan ang petsa ng pag-expire bago gumamit ng condom. Gayundin, itsek ang pakete upang matiyak na hindi ito sire.
 • Posibleng hindi mo ito naisusuot nang maayos. Tingnan ang aming seksyon tungkol sa kung paanong magsuot ng condom.
 • Maaaring inilalabas ng lalaki ang kanyang ari pagkatapos nitong lumambot.
 • Hindi pa rin gumagana? Marahil makabubuting tumingin ka ng non-barrier (hindi humaharang) na pamamaraan, tulad ng patch, pill, ring, IUD, implant, o injectable.
 • Wala sa mga pamamaraang ito ang magpoprotekta laban sa mga STI. Kaya kung gusto mo ng proteksyon laban sa STI, subukan ang internal condom (para sa babae). O maaari mong subukang maghanap ng external condom (para sa lalaki) na nababagay sa iyo. Maraming iba’t ibang
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: internal condom (para sa babae); implant; IUD; condom; patch; pill; ring; injectable.

Mas mahusay ba ang dalawang condom kumpara sa isa para magprotekta laban sa mga STI at pagpigil sa pagbubuntis?

 • Pagdating sa mga condom, HINDI mas mahusay ang dalawa sa isa. Maaaring lumikha ng mas maraming pagkikiskisan ang dalawang condom, na nagpapataas ng tsansang mabutas ang (mga) condom. Kung gusto mong maging ligtas na ligtas, gumamit ng condom at isa pang epektibong pamamaraan ng contraceptive.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant

Paano kung expired na ang external condom (para sa lalaki) ko?

 • Bago gumamit ng condom, kailangang palagi mong itsek ang petsa ng pag-expire at inspeksyunin nang maigi ang balat.
 • Upang tiyaking buo pa ang iyong condom, pindutin muna ang balat – dapat makaramdam ka ng kaunting hangin. Kung nararamdaman mo pa ang hangin, nangangahulugan ito na hindi pa nasisira o nabubutas ang labas ng balat.
 • Habang pinipindot ang balat, pakiramdaman ang pagdulas ng lube. (Hindi ito gagana sa mga non-lubricated condom.) Kapag iniwan sa initan o nabutas ang mga condom, maaaring matuyo o tumagas ang lube, na siyang magpapatuyo sa condom at magpapahina rito, at magiging dahilan para mas malamang na mabutas ito sa gitna ng aksyon.
 • Kung expired na o sira na ang packaging ng iyong condom, gumamit ng bagong condom.
 • Itago ang iyong mga condom sa lugar na malamig at tuyo.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; Pill; ring; injectable

Paano kung mga flavored external condom (para sa lalaki) lang ang mayroon ako?

 • Gustung-gusto ng ibang tao ang mga flavored condom para sa oral sex. Makakatulong ang mga itong pigilan ang pamumuo ng mga STI sa iyong lalamunan.
 • Ang ilang flavored condom ay mayroong asukal. Maaaring magdulot ang mga asukal na ito ng mga yeast infection. Maghanap ng mga condom na walang asukal.

Paano kung ayaw ng lalaking gumamit ng mga condom? Sabi niya, hindi siya tinitigasan.

 • Kung masyadong masikip o hindi komportable ang isang condom, maaaring hindi tigasan ang lalaki. Hindi ikaw ang problema; ang condom ang problema. Huwag kang mapapahiya.
 • Iwasan ang mga condom na masyadong masikip o hindi komportable sa pamamagitan ng pagsubok sa iba’t ibang uri ng condom.

Kailangan ko bang gumamit ng lube o pampadulas kasama ng mga condom?

 • Ang paggamit ng lube o pampadulas kasama ng mga condom ay maaaring magpadagdag ng kasiyahan. Maaari rin nitong bawasan ang hirap at ang tsansang pumalya ang condom. Maraming condom ang may kasama nang lubricant, pero pwede kang gumamit ng kaunting dagdag. Subukang iwasan ang mga oil-based na lubricant (kabilang ang massage oil, hand lotion, at Vaseline) dahil maaaring mabutas o mapunit ang mga condom dahil sa mga ito.

 

References


lang Tagalog