Nexplanon pagkontrol sa kapanganakan, Pagkontrol sa pagbubuntis implants - Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

birth-control-implant
 • Walang makakakita sa mga rod o kapsula. Madali, napakaepektibo, pangmatagalan, at maaaring bawiin ito.
 • Pagiging epektibo: ang implant ay kabilang sa mga pinakaepektibong pamamaraan. 99 sa bawat 100 kababaihang gumagamit nito ay magagawang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: ang hindi regular na pagdurugo ay ang pinakakaraniwang side effect ng implant
 • Pagsisikap: mababa. Mabilis na paglalagay at wala ka nang kailangang gawin sa loob ng 3-5 taon
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Buod

Ang mga implant ay maliit at plastik na mga rod o kapsulang ipinapasok sa ilalim ng balat ng itaas ng braso ng babae. Napakaliit ng mga ito; sa katunayan, hindi ito makita ng karamihan ng tao sa sandaling naipasok na ito. Ang implant ay naglalabas ng progestin, isang hormone na pumipigil sa mga ovary mong maglabas ng eggs at pinakakapal ang mucus ng iyong cervix – na nakakatulong sa pagpigil sa sperm na makarating sa egg. Pinipigilan nito ang pagbubuntis nang hanggang 5 taon, depende sa uring pipiliin mo. Mayroong iba’t ibang uri, kabilang ang Implanon, Jadelle at Levoplant.

Mga detalye

Magpalagay ka, tapos kalimutan mo na. Kung ayaw mong alalahanin pa ang pamamaraan ng contraceptive mo, maaaring ang implant na nga ang para sa iyo. Sa sandaling naipasok na ito, maaari mo itong iwan sa loob ng 3-5 taon, depende sa kung aling implant ang ginamit.

Hands-free. Walang package o resetang kailangang daanan pa sa parmasya. Walang mawawala o makakalimutan.

Ganap na pagkapribado. Walang makakaalam kung may implant ka. Walang packaging, at wala ka nang kailangang gawin bago makipagtalik.

Pagdating sa tanong tungkol sa pagbubuntis. Mabilis ka dapat na mabubuntis pagkatapos mong ipatanggal ang implant. Kung hindi ka pa handang mabuntis sa sandaling ipatanggal mo ito, tiyaking gumamit ng ibang pamamaraan para maprotektahan ang sarili mo.

Pagiging available. Gusto mo bang gamitin ang pamamaraang ito? Available ang pamamaraang ito sa maraming lugar. Gayunpaman, hindi available ang lahat ng uri sa ilang bansa. Tingnan ang seksyon ng “Mga pamamaraan sa bansa ko” para makaalam ng higit pa

Paano gamitin

Sa sandaling mailagay na ang implant, wala ka nang kailangan pang gawin. Mananatili sa ilalim ng balat mo ang implant, na magbibigay ng proteksyon laban sa pagbubuntis nang hanggang 3-5 taon, depende sa ginamit na implant.

Paglalagay ng implant: kukunin ng isang provider ang iyong impormasyong medikal at bibigyan ka ng pisikal na pagsusuri. Tapos pamamanhirin nila ang maliit na bahagi ng itaas ng braso mo gamit ang painkiller, at ipapasok ang mga rod o kapsula sa ilalim ng balat mo. Ganoon lang iyon.

Kapag ipinalagay mo ang implant sa unang limang araw ng iyong regla, mapoprotektahan ka kaagad laban sa pagbubuntis. Kung lampas ka na sa unang limang araw na iyon, kakailanganin mong gumamit ng back-up na pamamaraan para sa susunod na linggo. Mga eksternal na condom (para sa lalaki), internal na condom (para sa babae), diaphragm, sponge, o pang-emerhensiyang contraception ).

Kapag oras na para alisin ang implant, pamamanhirin ulit ng provider mo ang iyong braso, magsasagawa siya ng maliit na hiwa sa iyong balat, at tatanggalin niya ang implant. Kung interesado kang ipagpatuloy ang paggamit ng implant, maaari silang maglagay ng bagong implant sa parehong pagkakataon.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo: maraming bagay tungkol sa implant na makabubuti sa iyong katawan, gayundin sa pakikipagtalik mo.

 • Hindi nakakaabala sa init ng sandali
 • Karamihan ng mga babae ay mas madalang at mas kaunti ang regla
 • Hindi mo kailangang inumin ito araw-araw
 • Ayos na ang birth control mo para sa 3-5 taon
 • Ligtas gamitin para sa mga naninigarilyo at sa mga may hypertension at diabetes
 • Maaari mong gamitin habang nagpapasuso ka
 • Maaaring gamitin ng mga babaeng hindi pwedeng gumamit ng estrogen
 • Maaaring bawasan ang mga sintomas ng premenstrual syndrome (PMS), depresyon, at mga sintomas ng endometriosis

Ang Negatibo: inaalala ng lahat ang mga negatibong side effect, pero para sa karamihan ng babae, hindi problema ang mga ito. Kapag nakaranas ka nga ng mga side effect, malamang na mawawala rin ang mga iyon. Nagpapasok ka ng mga hormone sa katawan mo, kaya maaaring tumagal ng ilang buwan bago ito makaangkop.

Ang mga pinakakaraniwang reklamo:

 • Hindi regular na pagdurugo, lalo na sa unang 6-12 buwan (maaari itong mangahulugang spotting sa pagitan ng mga regla o pagkakaroon ng mas matagal at mas malakas na mga regla. Ang ibang kababaihan ay may hindi regular na pagdurugo sa buong panahong nasa loob ang implant. Ang ibang kababaihan ay hindi talaga nireregla. Kailangang maging ayos lang sa iyo ang hindi regular na regla kung iniisip mo ang implant.) Ang mga gumagamit ng Implanon ay may mas malaking tsansang magkaroon ng hindi madalas o walang buwanang pagduruga kumpara sa hindi regular na pagdurugo.

Mga hindi kasing-karaniwang side effect:

 • Taghiyawat
 • Pagbabago sa ganang kumain
 • Pagbabago sa iyong ganang makipagtalik
 • Mga cyst o bukol sa ovary
 • Depresyon
 • Pag-iiba ng kulay o pagkakaroon ng peklat sa balat, sa ibabaw ng implant
 • Pagkahilo
 • Paglalagas ng buhok
 • Pananakit ng ulo
 • Pagduduwal
 • Nerbiyos
 • Sakit sa bahaging pinaglagyan ng implant
 • Pananakit ng suso

Kapag naramdaman mo pa rin na ang mga side effect ay higit pa sa kaya mong tanggapin pagkalipas ng anim na buwan, magpalit ng pamamaraan at manatiling protektado. Tandaan mo, mayroong pamamaraan para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar! Tiyaking mo lang na manatiling protektado sa pamamagitan ng agad na pagsisimulang gumamit ng panibagong pamamaraan.

*Para sa napakaliit na bilang ng kababaihan, may panganib na makaranas ng mga malulubhang side effect

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit. Ang mga condom (tagadisenyo, maglagay ng link sa mga condom) – ay nagbibigay ng mahusay na proteksyon habang naghahanap ka ng pamamaraang aangkop sa mga pangangailangan mo.

Kailangan ko bang mabahala tungkol sa spotting?

 • Ang spotting, na maaaring mangyari nang may iba’t ibang paraan, ay hindi magdudulot ng pagkawala ng napakaraming dugo mula sa iyo, bagama’t maaaring magmukhang ganoon ang nangyayari.
 • Hindi pa rin gumagana? Maaaring mas suwertehin ka sa pill na may bahagyang mas mataas na dosis ng estrogen, o iyong nagbibigay ng estrogen sa ibang bahagi ng iyong cycle.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: Hormonal na IUD o Hindi Hormonal na IUD

Paano kung hindi ko gusto ang spotting?

 • Ito ay isang side effect na maaring mahirap ayusin, pero kung ilang buwan o mas maiksi pa lang nasa iyo ang implant, maaari rin itong mabawasan o mawala nang kusa.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung hindi nababawasan ang spotting sa paglipas ng panahon, maaaring makabubuting tingnan mo ang mga pamamaraang magpapahintulot sa iyong magkaroon ng mahuhulaang regla. Kabilang sa mga ito ang pill, ang patch, o ang ring.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: patch, pill; ring

Paano kung gusto kong mabuntis?

Magpatingin sa iyong provider para ipatanggal ito. Kapag natanggal na ito, mabilis na babalik sa normal ang hormones sa katawan mo.

Paano kung mabilis magbago ang mood ko, pakiramdam ko’y kinakabag ako, o ninenerbiyos ako?

 • Magsisimulang umayos ang hormones sa katawan mo makalipas ang humigit-kumulang anim na buwan.
 • Kung wala pang anim na buwan mula nang ipinalagay mo ang implant, at kayang tiisin ang mga side effect, maghintay bago ipatanggal ito.
 • Kung mahigit anim na buwan na mula nang ipalagay mo ang implant, makipag-usap sa iyong provider tungkol sa ibang pamamaraan.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung binigyan mo na ng hindi bababa sa anim na buwan at nababahala ka pa rin ng mga side effect, isaalang-alang ang pagsubok sa mas panandaliang pamamaraan na ibinibigay sa mas kaunting dosis, tulad ng patch; pill; ring. Maaari mo ring subukan ang alinmang IUD.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: Hormonal na IUD o Hindi Hormonal na IUD; patch; pill; ring

Paano kung ayaw kong may nakalagay sa katawan ko nang matagal?

 • Lahat ng contraceptive ay mahigpit na sinuri at aprubado para sa pangmatagalang paggamit. Dahil dinisenyo ito para ilagay doon nang matagal na panahon, maaari mong kalimutan ang implant nang 3 hanggang 5 taon.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung nababahala ka pa rin sa kakaisip na may device sa katawan mo, mayroong maraming iba pang pagpipilian. Naisip mo na ba ang injectable, patch; pill?
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: injectable, patch; pill

Paano kung gusto kong mabuntis?

 • Maaaring magkaroon ng pagkaantala sa iyong kakayahang magbuntis matapos ipatanggal ang implant. Maraming babae ang hindi tumatagal ay nabubuntis matapos itigil ang implant. Kung ayaw mong mabuntis, kaagad na magsimula ng ibang pamamaraan matapos ipatanggal ang implant mo. Depende sa iyong katawan, maaaring tumagal nang hanggang 2 buwan para makabalik sa iyong regular na cycle pagkatapos ipatanggal ang implant.

References


lang Tagalog