Copper IUD- Mga Benepisyo, Paano Gamitin - Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

 • Madaling itago. Isang maliit na plastik at tansong hindi hormonal na device na ipinapasok sa matris mo (sinapupunan).
 • Pagiging epektibo: Ang mga IUD ay isa sa mga pinakaepektibong pamamaraan. 99 sa bawat 100 indibidwal na gumagamit ng pamamaraang ito ay magagawang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: maaari kang makaranas ng mas malakas na pagdurugo at pananakit ng puson
 • Pagsusumikap: mababa. Isang beses itong ipinapasok at tumatagal ito nang ilang taon
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infestion (STI).

Buod

Ang IUD ay maliit at hugis-T na piraso ng plastik at tanso. Inilalagay ito sa loob ng iyong matris. Bahagyang binabago ng tanso ang kapaligiran ng matris at pinipigilan ang sperm na makarating sa egg. Nagbibigay ang mga IUD ng 3-12 taong proteksyon laban sa pagbubuntis, depende sa kung aling IUD ang kukunin mo. Kung gusto mong mabuntis, maaari mong ipatanggal ang IUD.

Mga detalye

Magpalagay ka, tapos kalimutan mo na. Kung ayaw mong alalahanin pa ang pamamaraan ng contraceptive mo, maaaring ang IUD na nga ang para sa iyo. Sa sandaling naipasok na ito, maaari mo itong iwan sa loob ng 3 hanggang 12 taon.

Hands-free. Walang package o resetang kailangang daanan pa sa parmasya. Walang mawawala o makakalimutan.

Ganap na pagkapribado. Walang makakaalam kung may IUD ka. (Sinasabi ng ilang kalalakihan na nararamdaman nila ang mga tali, pero walang ibang makakaalam na nadiyan iyan.) Walang packaging, at wala ka nang kailangang gawin bago makipagtalik.

Ligtas at maayos para sa mga katawan ng babae. Sumasang-ayon ang karamihan ng mga eksperto na kung malusog ka at mayroon kang matris, malamang na napakahusay mong kandidato para sa IUD. Totoo iyon kahit bata ka pa, hindi ka pa nabubuntis, o hindi ka pa nagkakaroon ng mga anak. Mahusay ring pamamaraan ito para sa mga bagong ina (kahit nagpapasuso ka).

Pagdating sa tanong tungkol sa pagbubuntis. Mabilis ka dapat na mabubuntis pagkatapos mong ipatanggal ang IUD. Kung hindi ka pa handang mabuntis sa sandaling ipatanggal mo ang IUD, tiyaking gumamit ng ibang pamamaraan para maprotektahan ang sarili mo.

Pagiging available. Gusto mo bang gamitin ang pamamaraang ito? Available ang pamamaraang ito sa maraming bansa. Magtanong ka lang sa inyong lokal na mga pasilidad sa kalusugan.

Paano gamitin

Ang unang hakbang para makakuha ng IUD ay makipag-usap sa iyong health care provider o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Tatanungin ka niya at susuriin ka upang tiyakin na tama para sa iyo ang IUD.

Maaari mong ipalagay ang IUD anumang oras sa loob ng isang buwan. Gusto ng ilang provider na ilagay ito sa panahon ng iyong regla, pero ayos lang ang anumang oras hangga’t makakatiyak kang hindi ka buntis. Maaaring maging pinakakomportableng ipalagay ito sa kalagitnaan ng regla mo (iyon ay ang panahon kung kailan pinakabukas ang iyong cervix, ang bukasan ng iyong matris).

Normal lang na makaramdam ng kaunting pananakit kapag nagpalagay ka ng IUD, ngunit mawawala rin ito sa pamamagitan ng pagpapahinga o gamot sa kirot. Maaari ring mahilo ang ibang babae. Kapag nasa loob na ang IUD, mapapansin mo ang maliit na taling nakabitin sa loob ng iyong ari. Naroon iyon nang sa gayon ay matanggal ang IUD sa ibang pagkakataon. (Hindi bibitin sa labas ng ari ang tali.)

Kapag nasa loob na ito, kailangan mong suriin ang mga dulo ng mga tali nang ilang beses taun-taon upang tiyaking nasa tamang posisyon ito. Ito ang paraan kung paano:

Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang tubig at sabon, tapos umupo o tumingkayad.

Ilagay ang daliri sa ari mo hanggang mahawakan mo ang cervix mo, na mararamdaman mong matigas at parang goma, tulad ng dulo ng ilong mo.

Pakiramdaman ang mga tali. Kapag natagpuan mo ang mga ito, pagbati! Maayos pa rin ang puwesto ng IUD mo. Pero kapag naramdaman mo ang matigas na bahagi ng IUD na nakadikit sa cervix mo, maaaring kailangan mo itong ipaayos o papalitan sa iyong provider.

Huwag hilahin ang mga tali! Kapag ginawa mo ito, maaaring mawala sa puwesto ang IUD.

Kung hindi ka komportableng itsek ang mga tali, maaari mong ipagawa ito sa provider mo, isang buwan matapos itong ilagay, tapos taun-taon pagkatapos noon.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo: maraming bagay tungkol sa mga IUD na makabubuti sa iyong katawan, gayundin sa pakikipagtalik mo.

 • Madaling gamitin
 • Hindi nakakaabala sa init ng sandali
 • Pangmatagalang proteksyon nang hindi gaanong nangangailangan ng pagsisikap
 • Ligtas para sa mga naninigarilyo at sa mga may hypertension at diabetes
 • Hindi binabago ng mga IUD ang lebel ng hormones mo
 • Maaari mong gamitin habang nagpapasuso ka

Ang negatibo: inaalala ng lahat ang mga negatibong side effect, pero para sa karamihan ng babae, hindi problema ang mga ito. Karamihan ng babae ay mabilis na nakakaangkop sa pagkakaroon ng IUD, subalit maaari rin itong tumagal nang ilang buwan.

Ang mga pinakakaraniwang reklamo:

 • Spotting o kaunting pagdurugo sa pagitan ng mga regla (lalo na sa unang ilang buwan matapos kang magpalagay ng IUD)
 • Mas malakas na regla
 • Pananakit ng puson at pananakit ng likod

Iba pang mga usaping kailangang bantayan:

 • Pagdulas papalabas ng IUS
 • Impeksyon
 • Pagdiin ng IUS sa matris

Kapag naramdaman mo na ang mga side effect ay higit pa sa kaya mong tanggapin pagkalipas ng tatlong buwan, magpalit ng pamamaraan at manatiling protektado. Tandaan mo, mayroong pamamaraan para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar!

*Para sa napakaliit na bilang ng kababaihan, may panganib na makaranas ng mga malulubhang side effect

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit. Ang mga condom ay nagbibigay ng mahusay na proteksyon habang naghahanap ka ng pamamaraang aangkop sa mga pangangailangan mo.

Masasaktan ba ng IUD ko ang kapareha ko?

Hindi dapat masaktana ng kapareha mo sa IUD. Maaaring narinig mong pwedeng maabala ang mga lalaki sa mga tali ng IUD habang nakikipagtalik, pero karamihan ng mga kapareha ay hindi man lang nararamdaman ang mga tali. Kung nararamdaman ng kapareha mo ang mga tali, at naaabala siya nito, maaaring mabawasan ito ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Dagdag pa, madalas na lumalambot ang mga ito paglipas ng panahon.

Dapat ba akong mabahala sa spotting?

Ang spotting, na maaaring mangyari nang may iba’t ibang paraan, ay hindi magdudulot ng pagkawala ng napakaraming dugo mula sa iyo, bagama’t maaaring magmukhang ganoon ang nangyayari.

Karaniwan ito sa mga IUD. Subukan ito nang ilang buwan, at uminom ng ibuprofen sa unang ilang araw ng regla mo.

Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mo ang dali ng paggamit ng IUD, pero hindi nababawasan ang mga side effect sa paglipas ng panahon o mga painkiller, subukang lumipat sa hormonal na IUS o sa implant

Subukan ang ibang pamamaraan: implant; IUS

Paano kung gusto kong mabuntis?

Kung handa ka nang mabuntis, ipatanggal sa iyong provider ang iyong IUD. Mabilis na babalik sa normal ang katawan mo, at maaari mo nang subukan kaagad.

Lumabas ang IUD ko. Gaano kalaki ang tsansang mangyari ito ulit?

Ang paglabas ng IUS ay maaaring mangyari sa 2-10% ng kababaihan sa unang taon pagkatapos ng paglalagay nito. Maaaring mas malaki ang tsansang mangyari ito sa mga babaeng:

 • Hindi pa nabubuntis
 • Wala pang 20 taong gulang
 • May kasaysayan ng napakalakas o napakasakit na regla
 • Nagpalagay ng IUD pagkatapos na pagkatapos manganak o magkaroon ng aborsyon sa ikalawang semestre

Ang bahagyang paglabas ay maaaring nangangahulugang wala sa tamang posisyon ang IUD: maaaring masyado itong mababa sa matris at lumabas lang nang kusa. Maaaring nangyari ito sa panahon ng paglalagay, o maaaring may kinalaman ito sa mga katangian ng matris, tulad ng laki, anggulo, o presensya ng mga kondisyon tulad ng fibroids na maaaring magdulot ng hindi regular na hugis. Para sa mga babaeng nakaranas ng paglabas ng IUD, maaaring mas malaki ang tsansang lumabas rin ang pangalawang IUD (hanggang 30% sa ilang pag-aaral).

Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mo ang dali ng paggamit ng IUD pero nagkakaproblema ka sa paglabas nito, maaari mong subukang lumipat sa implant – isang opsyon na pangmatagalan at hindi nangangailangan ng gaanong pagmementina

Subukan ang ibang pamamaraan: implant

Masakit ba kapag ipinapasok ang IUD?

Maaaring mag-iba-iba ang sakit ng paglalagay ng IUD para sa bawat tao. Sa kasamaang palad, walang mahusay na gamot na makakabawas sa sakit ng pagpapasok nito.

Maaari mong subukang uminom ng ibuprofen bago ang pagpapasok nito at tiyaking ipalagay ang IUD kapag nakabukas ang cervix mo, tulad ng kapag may regla ka o nag-o-ovulate. Kahit may kaunting sakit, maaaring sulit para rin ito kapalit ng ilang taon ng pakikipagtalik nang hindi nabubuntis.

Gusto kong ipatanggal ang IUD ko. Pwede bang ako mismo ang magtanggal nito?

Maaaring may mga narinig ka nang kwento sa online tungkol sa mga taong nagtatanggal ng sarili nilang IUD. Hindi namin inirerekomendang subukan ito. Kung hindi ka masaya sa IUS mo, pumunta ka sa iyong provider para ipatanggal ito at magkaroon ng pagkakataong pag-usapan ang iba pang mga opsyon para sa pagpigil sa pagbubuntis o tungkol sa pagbubuntis.

Kung handa ka nang mabuntis, pwede kang makipag-usap sa provider mo tungkol sa mga bagay na dapat mong gawin upang makapaghanda para sa malusog na pagbubuntis.

Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mo ng tumatagal at madaling gamitin, maaaring maging magandang opsyon ang implant.

Sumubok ng ibang pamamaraan: implant

Maaari ba akong gumamit ng tampons kahit na may IUD ako?

Walang magiging problema rito hangga’t nag-iingat kang hindi hilahin ang mga tali ng IUD, na hindi mo dapat alalahaning masyado sapagkat nasa labas ng iyong ari ang tali ng tampon, at ang mga tali ng IUD mo ay dapat nasa loob, malapit sa iyong cervix. (Kapag nakita mong malapit na sa mga tali ng iyong tampon ang mga tali ng IUD mo, kailangan mong magpatingin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan dahil maaaring lumabas na ang IUD mo.)

References


lang Tagalog