Dayaphram pagkontrol ng pagbubuntis, Kontraseptib dayaphram- Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

diaphragm
 • Epektibo kaagad, maaaring ipasok ilang oras bago makipagtalik, at hindi nakakaapekto sa iyong hormones
 • Pagiging epektibo: katamtaman ang pagiging epektibo ng diaphragm – mas mahusay ito kapag may spermicide. Kapag perpektong ginamit, 94 sa bawat 100 indibidwal ang kinakayang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: walang problema para sa karamihan, subalit posible ang iritasyon o impeksyon ng urinary tract
 • Pagsisikap: mataas – kailangan mo itong ipasok sa tuwing makikipagtalik ka. Ngunit maaari mo itong iwan sa loob nang hanggang 24 na oras
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Buod

Ang diaphragm ay isang mababang cup na hugis simboryo o dome, na gawa sa materyal na tinatawag na silicone. Ipapasok mo ang diaphragm sa iyong ari. Tatakpan nito ang iyong cervix at hindi papapasukin ang sperm sa iyong matris. Kailangan mo itong gamitin nang may spermicide para epektibo itong gumana.

Mga detalye

Komportable ka sa iyong katawan. Kung hindi ka komportableng ipasok ang mga daliri mo sa iyo, hindi ang diaphragm ang pinakamainam na opsyon para sa iyo. May pagkakahalintulad ito sa pagpapasok ng tampon. Kung kaya mong gawin iyon, malamang na kayanin mong gumamit ng diaphragm.

Nangangailangan ito ng disiplina. Kailangan mong alalahaning ipasok ang iyong diaphragm bago ka makipagtalik. At kailangan mo itong alalahanin sa bawat pagkakataong makikipagtalik ka. Nangangailangan ito ng kaunting disiplina at pagpaplano. Pero pwede mo itong dalhin kahit saan kung gusto mo.

Pagiging available. Mayroong dalawang uri ng diaphragm na karaniwang mabibili ngayon. Gusto mo bang gamitin ang pamamaraang ito? Tingnan ang seksyon ng “Mga pamamaraan sa bansa ko” para malaman kung anong available sa inyong lokasyon.

Mga usapin sa allergy. Kung may allergy ka sa silicone o spermicide, hindi ka dapat gumamit ng diaphragm.

Ang tanong tungkol sa pagbubuntis. Maaari kang mabuntis sa sandaling itigil mo ang paggamit ng diaphragm. Kung ayaw mong mabuntis, gumamit ng iba pang pamamaraan ng contraceptive sa lalong madaling panahon matapos mong tigilan ang paggamit ng diaphragm.

Paano gamitin

Maaaring ipasok ang diaphragm bago ka mismo makipagtalik. Maaari mo rin itong ipasok nang ilang oras bago ka makipagtalik. Kailan mo man ito ipasok, kailangan mong tiyakin na iiwan ito sa loob nang hindi bababa sa 6 na oras matapos kang makipagtalik. Kung makikipagtalik ka ulit sa araw na iyon, hayaan mo lang sa pwesto ang diaphragm at magpasok ng mas maraming spermicide sa loob ng ari mo. Huwag iwanan sa loob ang iyong diaphragm nang mahigit 24 na oras.

Bago mo ito ipasok. Magdagdag ng humigit-kumulang 5 mL ng spermicide sa panloob na bahagi ng diahragm. Ikalat din ang kaunti sa palibot ng rim. (Huwag masyadong marami, o masyado itong magiging madulas para hawakan.) Ang ibang opsyong spermicide ay partikular na dinisenyo para sa mga diaphragm at maaaring may kasamang applicator na magagamit mo kung makikipagtalik ka nang mahigit isang beses sa loob ng anim na oras (kakailanganin mong magdagdag ng spermicide). Uubra na ang anumang contraceptive gel o spermicide, maliban sa mga uring film o insert/suppository. Huwag kalimutang itsek ang petsa ng pag-expire. Kung expired na ito, kailangan mong bumili ng bagong spermicide.

Paano ito ipapasok. Maaaring magmukhang mahirap ang pagpapasok ng diaphragm, bagama’t hindi ganoon sa katotohanan. Narito ang mga hakbang:

  1. Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Hayaang matuyo ang mga ito nang hindi humahawak sa kahit na ano.
  2. Itsek ang iyong diaphragm kung may mga butas at marurupok na bahagi. Mahusay na paraan ang pagpupuno ng tubig dito – kapag tumagas, mayroong butas. Kapag may butas sa iyong diaphragm, ibig sabihin ay hindi ito gumagana nang maayos at maaari kang mabuntis.
  3. Maglagay ng humigit-kumulang 5 mL na spermicide sa cup. Ikalat rin ang kaunti sa palibot ng rim.
  4. Habang nakaupo o nakatayo, ibuka ang iyong mga paa.
  5. Paghiwalayin ang panlabas na labi ng iyong ari gamit ang isang kamay. Gamitin ang kabilang kamay upang pindutin ang rim ng diaphragm at tupiin ito sa kalahati.
  6. Ilagay ang hintuturo mo sa gitna ng tupi upang mahawakan ito nang maayos. (Mahahawakan mo ang spermicide.)
  7. Itulak ang diaphragm sa pinakamataas at pinakamalayong kakayanin sa loob ng iyong ari. Tiyaking matatakpan ang iyong cervix.

Makikipagtalik ka ulit? Kailangan mong iwan ang diaphragm sa loob nang 6 na oras matapos makipagtalik. Kung makikipagtalik ka ulit sa loob ng 6 na oras na iyon, maglagay muna ng dagdag na spermicide. Magsisimula ulit ang 6 na oras mula sa huling beses na nakipagtalik ka.

Paano ito ilalabas. Narito ang pamamaraan:

  1. Hugasan ulit ang iyong mga kamay. Gumamit ng sabon at tubig. Hayaang matuyo ang iyong mga kamay sa hangin, nang walang hinahawakang kahit na ano.
  2. Ilagay ang iyong hintuturo sa loob ng iyong ari at ikawit ito sa ibabaw ng itaas ng rim ng diaphragm.
  3. Hilahin ang diaphragm pababa at palabas.

Nahihirapan ka ba? Tanungin ang iyong doktor tungkol sa pagkuha ng inserter, o pag-isipan ang paglipat sa ibang pamamaraan.

Panghuli, ingatang maigi ang iyong diaphragm dahil maaari itong tumagal nang ilang taon.

  1. Matapos mo itong ilabas, hugasan ito gamit ang banayad na sabon at maligamgam na tubig.
  2. Hayaan itong matuyo sa hangin.
  3. Huwag gumamit ng mga pulbo o mga lubricant na oil-based (tuald ng Vaseline, lotion, o cold cream) sa iyong diaphragm.

Mga tip at trick

Kapag ipinapasok mo ang diaphragm, tiyaking mananatili sa tupi ang karamihang bahagi ng spermicide, kung saan ito magiging pinakaepektibo.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo: Napakaraming bagay tungkol sa diaphragm ang makabubuti sa iyong katawan at sa iyong pakikipagtalik.

 • Maaari kang maglagay ng diaphragm nang ilang oras bago ang pakikipagtalik
 • Maaari kang makipagtalik ilang beses mo mang gustuhin habang nasa loob ito (hangga’t nagdaragdag ka ng spermicide sa bawat pagkakataon)
 • Hindi niyo dapat maramdaman ito ng iyong kapareha
 • Wala itong hormone
 • Pinabababa ang tsansa ng pelvic inflammatory disease at tubal infertility
 • Maaaring gamitin habang nagpapasuso

Ang Negatibo:

 • Ang ilang babae ay nahihirapang ipasok ang diaphragm
 • Maaari itong maging sanhi ng iritasyon ng ari
 • Ang ilang babae ay nagkakaroon ng urinary tract infection
 • Kailangan mo itong gamitin sa tuwing makikipagtalik ka, anuman ang mangyari
 • Kung may allergy ka sa spermicide o silicone, hindi ka dapat gumamit ng diaphragm
 • Maaaring mawala sa pwesto ng malalaking ari ng lalaki, malakas na pagbayo, o ilang partikular na posisyon sa pagtatalik
 • Kailangan mo ng reseta
 • Mahirap maalala kung nakainom ka ng alak

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit. Nagbibigay ang mga condom ng mahusay na proteksyon habang naghahanap ka ng pamamaraang naaangkop sa iyong pangangailangan.

Paano kung nagdudulot ang diaphragm ng iritasyon?

 • Maaaring nagmumula ang iritasyon sa allergy sa spermicide. Kung katamtaman lang ang iritasyon, sumubok ng ibang uri ng spermicide.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung mas malala o nagpapatuloy ang iritasyon matapos mong sumubok ng iba’t ibang uri ng spermicide, pag-isipang sumubok ng pamamaraang hindi nangangailangan nito.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; patch; pill; ring; injectable

Paano kung mahirap ipasok at/o alisin ang diaphragm?

 • Maaari itong maging mas madali habang nagsasanay ka. Kung hindi mo pa nababasa ang seksyon namin tungkol sa paano ito gamitin, makabubuting tingnan mo iyon.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung hindi nakatulong ang pagsasanay, makabubuting pumili ka ng pamamaraang hindi mo kailangang ipasok sa sarili mo. Kung gusto mong magpatuloy sa paggamit ng pamamaraang pagharang o barrier, maghanap ng hindi mo kailangang ipasok sa sarili mo, tulad ng mga external condom (para sa lalaki).
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; condom; patch; pill; ring; injectable

Bakit paulit-ulit akong nagkakaroon ng urinary tract infection?

 • Ang ilang babae ay nagkakaroon nga ng urinary tract infection dahil sa paggamit ng diaphragm. Maaaring makatulong kung iihi ka bago pa ipasok ang diaphragm. Umihi ulit matapos mong makipagtalik.
 • Maaari mo ring itsek sa iyong health care provider upang tiyaking tama ang fit o kasyang-kasya ang iyong diaphragm.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung nagkakaroon ka pa rin ng urinary tract infection at gusto mong magpalit ng pamamaraan, magsaalang-alang ng pamamaraang hindi mo kailangang ipasok sa sarili mo sa tuwing makikipagtalik ka.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; patch; pill; injectable

References


lang Tagalog