Cervical Cap Contraceptive – Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

cervical-cap
 • Hindi mahal ang mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile o mabunga. Wala ring hormone ang mga ito.
 • Pagiging epektibo: hindi gaanong epektibo ang mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile. Sa karaniwang paggamit, 76 hanggang 88 na indibidwal lamang sa bawat 100 ang nagagawang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: wala
 • Pagsisikap: mataas. Kinakailangan ang araw-araw na pagsubaybay upang magamit ng tama ang mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Buod

Ang mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile o mabunga ay isang anyo ng natural na pagpaplano ng pamilya. Hinihingi ng mga pamamaraang ito na subaybayan mo ang iyong regla upang matukoy ang mga araw kung kailan maaari kang mabuntis. Ang mahirap na bahagi ay ang pagtukoy kung kailan ang mga araw na iyon. Bibigyan ka namin ng ilang pagpipilian para subaybayan ang iyong pagiging fertile, at tulungan kang tukuyin ang mga araw kung kailan ka maaaring mabuntis. Para sa mga babaeng hindi regular na nireregla, kabilang ang mga dalaga, maaaring hindi ito ang pinakamainam na opsyon.

Mga Uri ng Kabatiran sa Pagiging Fertile:

Standard Days (SDM): maaari mong gamitin ang pamamaraang ito kung ang cycle ng regla mo ay nasa pagitan ng 26 at 32 araw ang haba. Kailangan mong itala ang mga regla mo at tukuyin kung kailan ka hindi mabubuntis.

TwoDAy (TDM): para sa pamamaraang ito, kailangan mong obserbahan ang cervical discharge mo upang malaman kung kailan ka fertile.

Cervical Mucus: lumilikha ang katawan mo ng partikular na malagkit na likido kapag ikaw ay pinakamabunga o fertile. Ang pamamaraang ito ay patungkol sa pagsubaybay sa iyong cervical mucus.

Body Temp o Temperatura ng Katawan (BBT): para sa pamamaraang ito, itatala mo ang temperatura ng iyong katawan tuwing umaga upang matukoy kung nag-o-ovulate ka ba o hindi.

Symptothermal: maraming senyales ang katawan mong nagpapahiwatig na maaari kang mabuntis. Sinusubaybayan ng pamamaraang ito ang marami sa mga ito nang sabay-sabay. Kabilang dito ang pakiramdam ng iyong cervix.

Lactational (LAM): pinipigilan ng natural na pagpapasuso ang pagiging fertile. Gumagana ang pamamaraang ito kung kakapanganak mo lang. Pero para gumana ang pamamaraang ito, kailangang eksklusibo mong pinapasuso ang anak mo.

Mga detalye

Gusto mong mas kilalanin pa ang katawan mo. Matutulungan ka ng pagkakaroon ng kabatiran sa pagiging fertile na pigilan ang pagbubuntis. Mahusay ring paraan ang mga ito para mas makilala pa ang iyong katawan. Makakapansin ka ng mga pagbabago at mas mauunawaan mo ang cycle ng iyong regla.

Ayos lang sa iyong mabuntis. Mataas ang antas ng kabiguan kapag hindi mo maayos na ginamit ang pamamaraang ito. Kung hindi naman magiging problema sa iyo ang pagbubuntis, at hindi ka masyadong mahusay sa pagsubaybay ng kabatiran sa pagiging fertile, pumili ng ibang pamamaraan. Kung gusto mo pa rin itong subukan, gumamit ng backup na pamamaraan, tulad ng mga condom, sa bawat pagkakataong makipagtalik ka habang natututo.

Ganap na disiplina sa sarili. Kailangang pareho niyong pagkasunduan ng kapareha mong sundin ang pamamaraang ito. Kailangan niyo ring makilala nang husto ang mga katawan niyo.

Ayos lang sa iyong hindi makipagtalik, o gumamit ng ibang pamamaraan. Sa pamamaraang ito, kailangan mong subaybayan ang mga araw na pwede kang mabuntis kada buwan. Sa mga araw na iyon, kakailanganin mong umiwas sa pakikipagtalik o gumamit ng hindi hormonal na pamamaraan. Kung hindi ayos sa iyong hindi makipagtalik o gumamit ng ibang pamamaraan ng contraception, huwag gumamit ng mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile.

Gusto mo ng pamamaraang walang side effect. Ang pamamaraang ito ay hindi nagdaragdag ng mga hormone sa iyong katawan. Maraming taong gumagamit ng pamamaraang tio ay gusto ng pamamaraang hindi makakaapekto sa kanilang mga katawan.

Hindi kailangan ng reseta. Kung ayaw mong gumamit ng hormones, maaari mong gamitin ang isa sa mga pamamaraang ito, o pagsamahin ang mga ito.

Paano gamitin

Simple lang ang mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile. Subaybayan ang mga cycle ng iyong regla at huwag makipagtalik sa mga araw na maaari kang mabuntis. Kapag nakipagtalik ka sa mga araw na iyon, gumamit ng alternatibong pamamaraan, tulad ng condom – external (para sa lalaki) o internal (para sa babae) – o ng diaphragm.

Maaari mong subaybayan ang cycle mo gamit ang iba’t ibang paraan. Ang paggamit ng dalawa o higit pa ay makakatulong sa iyong mas maging tumpak. Kakailanganin mong obserbahan ang mga pagbabago sa iyong katawan at kalkulahin kung nasaan ka na sa cycle ng iyong regla. Mangangailangan ito ng napakaraming pagsisikat at kaseryosohan. Bago mo piliin ang pamamaraang ito, tiyaking nauunawaan mo ang kailangan mong gawin. Maging handa sa hindi pakikipagtalik nang pitong araw kada buwan, o gumamit ng pangalawang pamamaraan sa mga araw na iyon.

Standard Days Method. Gagana lang ang pamamaraang ito kung ang cycle ng regla mo ay nasa pagitan ng 26 at 32 araw ang haba. Matuto ng higit pa tungkol sa pamamaraang ito.

TwoDAy Method. Titingnan mo kung mayroon kang mga cervical secretion araw-araw. Kapag may napansin kang kahit kaunting secretion, kahapon o ngayon, maaari kang mabuntis. Huwag makipagtalik sa mga araw na iyon. Kapag nagpasya kang makipagtalik, gumamit ng ibang anyo ng contraception. Kumuha ng higit pang impormasyon dito.

Cervical Mucus Method. Kailangan mong itsek ang iyong cervical mucus araw-araw. Maaari kang mabuntis sa simula ng iyong mga secretion o paglabas ng likido sa iyong ari (kapag malinaw, nababanat, madulas, at basa ang iyong cervical mucus) hanggang 3 araw matapos itong huminto. Gamitin ang pamamaraang ito kasabay ng Symptothermal Method o Standard Days method.

Body Basal Temperature Method (BBT). Itatala mo ang iyong temperatura tuwing umaga bago ka bumangon. Isulat ito sa isang tsart. Gamitin ang pamamaraang ito kasabay ng Symptothermal Method o Standard Days Method.

Symptothermal Method. Pinagsasama ng pamamaraang ito ang maraming pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile upang mahulaan ang mga araw na pwede kang mabuntis. Kadalasang sinusubaybayan nito ang basal body temperature at cervical mucus. Makakakuha ka ng higit pang impormasyon dito.

Lactational Amenorrhea Method. Maaari mong gamitin ang pagpapasuso upang pigilan ang pagbubuntis nang hanggang 6 na buwan matapos manganak. Gumagana lamang ito kapag natugunan mo ang tatlong pamantayang nakalista sa ibaba:

  1. Walang regla mula nang ipanganak ang anak mo.
  2. Pinapasuso mo lang ang anak mo (wala kang ibinibigay na ibang pagkain o likido).
  3. Pinapasuso mo ang anak mo nang hindi lalampas sa bawat 4 na oras sa araw at 6 na oras sa gabi.

Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa LAM dito.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo:

 • Libre – maliban sa presyo ng basal thermometer o mga cycle bead
 • Hindi kailangan ng reseta
 • Hindi nagdaragdag ng hormones sa katawan mo
 • Walang hormones, kaya hindi mo kailangang alalahanin ang mga side effect. Ang kailangan mo lang alalahanin ay ang posibilidad na mabuntis.
 • Matutulungan ka ng pamamaraang ito na mas makilala ang iyong katawan at malaman kung paano ito gumagana

Ang Negatibo:

 • Kailangan mong maglaan ng oras sa pagpaplano at pagtatala ng rekord.
 • Nangangailangan ng kontrol sa sarili ang pamamaraang ito
 • Nangangailangan ito ng pag-iwas sa pakikipagtalik (o paggamit ng alternatibong pamamaraan) nang hindi bababa sa isang linggo kada cycle ng regla
 • Kailangan niyong parehong makilahok ng iyong kapareha
 • Hindi gumagana ang Calendar Method at Standard Days Method para sa mga babaeng hindi regular ang regla
 • Kung kakatigil mo lang gumamit ng hormonal na pamamaraan, maaaring maging mapanganib ang paggamit ng mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile. Maaaring maapektuhan ng hormones ang iyong cycle, na dahilan para hindi maging epektibo ang mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile sa simula. Gumamit ng hindi hormonal na pamamaraan habang pinag-aaralan mong subaybayan ang cycle ng iyong regla.
 • Mahirap sundin ang plano kapag lasing ka

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit. Nagbibigay ang mga condom ng mahusay na proteksyon habang naghahanap ka ng pamamaraang naaangkop sa iyong pangangailangan.

Paano kung nakipagtalik ka sa maling araw?

 • Kung 5 araw pa lang o mas maiksi ang nakalipas mula nang makipagtalik ka, at ayaw mong mabuntis, uminom ng pang-emerhensiyang contraception. Kung mahigit 5 araw na ang nakalipas, kailangan mong gumamit ng pregnancy test kapag nahuli ang susunod mong regla.
 • Kung gusto mong makipagtalik nang walang proteksyon sa mga araw na maaari kang mabuntis, at ayaw mong mabuntis, makabubuting gumamit ng mas madaling pamamaraan.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung nahihirapan kang tukuyin ang mga araw na pwede kang mabuntis, makabubuting magsaalang-alang ka ng mas madaling pamamaraan tulad ng IUD o implant.
 • Gusto mo ba ang aspeto ng kabatiran sa pagiging fertile na kawalan ng hormone? Tingnan ang hindi hormonal na IUD o patuloy na gumamit ng pamamaraang pagharang o barrier method tulad ng mga condom.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: internal condom (para sa babae); implant; IUD; external condom (para sa lalaki)

Paano kung hindi ko maalalang kunin ang temperatura ko, subaybayan ang cycle ng regla ko, o itsek ang mucus ko araw-araw?

 • Gumagana lang ang pamamaraang ito kapag seryoso ka sa tama at tuluy-tuloy na paggamit ng mga ito. Napakaraming kasangkapan tulad ng mga app, thermometer, at cycle beads na makakatulong sa pagsubaybay sa iyong regla.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung hindi ka nakatitiyak na masusubaybayan mo ang mga senyales ng iyong pagiging fertile araw-araw, pag-isipan ang ibang pamamaraang nangangailangan ng mas kaunting pagsisikap.
 • Ang IUD o implant ay tumatagal nang ilang taon, ang injectable ay tumatagal nang ilang buwan, ang ring ay pinapalitan lang kada buwan, at papalitan mo ang patch nang minsan sa isang linggo.

Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; ring; injectable

 • Paano kung gusto naming magtalik sa mga araw na fertile ako?
 • Kung hindi ka siguradong hindi kayo magtatalik sa lahat ng araw na maaari kang mabuntis, gumamit ng isa pang pamamaraan, dagdag sa mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile. Kung gusto mong umiwas sa hormones, maaari kayong gumamit ng mga condom na external (para sa lalaki) o internal (para sa babae), o cervical cap na may spermicide, o Sponge
 • Hindi pa rin gumagana? Kung nahihirapan ka sa mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile at gusto mo ng pamamaraang walang hormone, isaalang-alang ang hindi hormonal na IUD. Wala itong hormones at hindi ito nangangailangan ng maraming pagsisikap.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: IUD

References


lang Tagalog