Birth Control Ring, Contraceptive Vaginal Ring - Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

birth-control-ring
 • Madaling ipasok
 • Pinapanatili kang protektado laban sa pagbubuntis nang isang buwan
 • Pagiging epektibo: napakaepektibo ng ring sa paraang ginagamit ito ng karamihan ng mga tao. Sa perpektong paggamit, 99 sa bawat 100 kababaihan ang kinakayang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: ang mga pinakakaraniwang epekto ay hindi regular na pagdurugo, pananakit ng mga suso, o pagduduwal. Mayroon ding mga pansamantalang epekto.
 • Pagsisikap: katamtaman. Ipasok ang ring. Maghintay ng 3 linggo. Alisin ang ring. Maghintay ng 1 linggo. Ulitin.
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Buod

Ang ring ay isang maliit at nababaluktot na insert na pinapanatili sa loob ng iyong ari. Hahayaan mo ito sa loob nang tig-tatlong linggo at aalisin ito sa ikaapat na linggo. Tulad ng injectable, pinipigilan ng ring ang pagbubuntis sa dalawang paraan. Naglalabas ito ng mga hormone na pumipigil sa mga ovary na maglabas ng eggs, at pinakakapal nito ang iyong cervical mucus para pigilan ang sperm na makarating sa egg sa simula pa lang.

Mga detalye

Nangangailangan ng relatibong kakaunting pagsisikap kada buwan. Kung natatakot ka sa mga karayom, o ikaw ang tipo ng taong nahihirapang makaalalang uminom ng pill araw-araw, mainam na pagpipilian ang ring. Kailangan mo lang maalalang gumawa ng isang bagay nang dalawang beses kada buwan.

Dapat komportable ka sa iyong katawan. Kung hindi ka komportableng ipasok ang iyong mga daliri sa iyong sarili, malamang na hindi ang ring ang pinakamainam na pagpipilian para sa iyo. Para itong paglalagay ng tampon. Kung kaya mong gawin iyon, maaari mong matutunang gamitin ang ring.

Maaari mong malaktawan ang regla mo. Pahihintulutan ka ng ring na laktawan ang iyong regla nang buo, na 100% ligtas.

Pagtatago at pagkapribado. Kung mayroon kang mga ekstrang ring at magkakaroon ka pa para sa mahigit 4 na buwan, kailangang mapanatiling malamig ang mga ito. Kung mahalagang maitago ang iyong pamamaraan, maaaring maging problema ito. Gayundin, sinasabi ng ilang kapareha na nararamdaman nila ang ring habang nagtatalik. Kung problema iyon, maaari mong alisin ang ring kapag makikipagtalik. Kapag inalis mo ito para makipagtalik, ibalik ito sa loob ng 3 oras. At alisin lamang ang ring kapag naipasok na ito nang 24 na oras. Ang pag-aalis dito nang mas madalas o pagpapanatili ditong nasa labas nang mahigit 3 oras ay magiging dahilan para mabawasan ang pagiging epektibo ng ring.

Naghahatid ang ring ng mas mababang dosis ng hormones. Ang ring ay may mas mababang dosis ng hormones kumpara sa ibang pamamaraan ng contraceptive. Maaaring mayroon itong mas kaunting negatibong side effects.

Mag-ingat ang mga naninigarilyong mahigit 35 taong gulang. Para sa mga babaeng mahigit 35 taong gulang, ang paninigarilyo habang ginagamit ang ring ay nagpapalaki ng panganib na makaranas ng mga partikular na side effect.

Kailan ako pwedeng mabuntis ulit? Maaari kang mabuntis ulit sa sandaling alisin mo ang ring. Kung gusto mong mabuntis, mahusay iyon. Kung nais mong iwasan ang pabubuntis, maglagay ng isa pang ring o protektahan ang iyong sarili gamit ang iba pang pamamaraan.

Paano gamitin

Madaling gamitin ang ring. Ang kailangan mo lang maalala ay kung kailang ipapasok at aalisin ang ring.

Paano ito ipapasok. Una, hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Hayaang matuyo ang mga ito sa hangin. Upang ipasok ang ring, pisilin ito sa pagitan ng iyong hinlalaki at hintuturo, at ipasok ito na tulad ng isang tampon. Maipupuwesto itong nakasiksik sa may gilid ng iyong vaginal wall. Hindi na mahalaga ang eksaktong posisyon, hangga’t komportable ka. Ni hindi mo ito kailangang alisin kapag nakikipagtalik ka. (Ayos lang kung gusto mo itong alisin habang nakikipagtalik. Tiyakin lamang na ibalik ito sa loob ng 3 oras. At alisin lamang ito kapag nailagay na ito sa loob nang 24 na oras)

Paano ito aalisin. Kapag naipasok mo na ang ring, iwanan ito sa loob nang tatlong linggo. Alisin ito sa simula ng ikaapat na linggo. Hayaan itong nasa labas nang isang linggo. Tapos magpasok ng bagong ring at simulan ulit ang cycle. (Upang alisin ang ring, ikawit ang iyong daliri sa ibabang dulo at hilahin.) Kapag nasa labas na ang ring, malamang na magkakaregla ka na. Huwag mag-aalala kung dinurugo ka pa rin kapag oras nang ipasok ang bagong ring. Normal lang iyon at hindi magtatagal ay titigil rin ang iyong regla.

Pagiging available. Gusto mo bang gamitin ang pamamaraan gito? Itsek ang Mga Pamamaraan sa Inyong Bansa

Mga tip at trick. Upang ipasok, pipiliin mo ang pinakakomportableng posisyon para sa iyo—halimbawa, pagtayo nang nakataas ang isang paa, pagtingkayad, o paghiga. Makabubuting subukan ang pamamaraang “pagpihit”, kung saan pipihitin mo ang ring upang maipasok ito.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo: maraming bagay tungkol sa ring na makabubuti sa iyong katawan, gayundin sa pakikipagtalik mo.

 • Madaling gamitin – para itong paglalagay ng tampon
 • Hindi mo kailangang abalahin ang pakikipagtalik para gamitin ito
 • Maaari kang bigyan nito ng mas regular at magaang regla
 • Maaaring mabawasan ang iyong taghiyawat
 • Maaaring mabawasan nito ang pananakit ng iyong puson tuwing rereglahin ka at mga sintomas ng premenstrual syndrome (PMS)
 • Nagbibigay ng proteksyon laban sa ilang problemang pangkalusugan: endomentrial at ovarian cancer; iron deficiency anemia; mga ovarian cyst; at pelvic inflammatory disease

Ang negatibo: Inaalala ng lahat ang mga negatibong side effect, pero para sa karamihan ng babae, hindi problema ang mga ito. Tandaan, nagpapasok ka ng mga hormone sa katawan mo, kaya maaaring tumagal ng ilang buwan bago ito makaangkop. Bigyan mo lang ito ng panahon.

Mga bagay na malamang ay mawala rin pagkalipas ng dalawa o tatlong buwan:

 • Pagdurugo sa pagitan ng mga regla
 • Pananakit ng mga suso
 • Pagkahilo at pagsusuka

Mga bagay na maaaring mas tumagal:

 • Mas maraming discharge mula sa ari, iritasyon o impeksyon ng ari
 • Pagbabago sa iyong ganang makipagtalik

Kapag naramdaman mo na ang mga side effect ay higit pa sa kaya mong tanggapin makalipas ang tatlong buwan, magpalit ng pamamaraan at manatiling protektado. Tandaan mo, mayroong pamamaraan para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar!

*Para sa napakaliit na bilang ng kababaihan, mayroong panganib na makaranas ng mga malulubhang side effect.

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit. Ang mga condom ay nagbibigay ng mahusay na proteksyon habang naghahanap ka ng pamamaraang aangkop sa mga pangangailangan mo.

Paano kung hindi ko gusto ang pagpapasok nito?

 • Mas kaunting pagsisikap ang kinakailangan ng ring kumpara sa maraming iba pang mapagpipilian. Pero may ibang epektibong pamamaraan na nangangailangan ng mas kaunting pagsisikap.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung masyadong mahirap para sa iyoang pagpapasok ng isang bagay nang isang beses kada buwan, marahil makabubuting mag-isip ka ng bagay na maaari mong kalimutan nang ilang taon, tulad ng implant o IUD.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD

Paano kung napakarami ng discharge na nagmumula sa ari ko?

 • Ang labis na discharge na nararanasan mo dahil sa paggamit ng ring ay malamang na pangkaraniwan. Mababawasan din iyon pagkatapos ng ilang buwan. Maaaring dahil rin ito sa pagprotekta ng ring sa iyo laban sa impeksyong tinatawag na bacterial vaginosis.
 • Kung nababahala ka pa rin, makipag-usap sa isang health care provider.
 • Hindi pa rin gumagana? Kapag tumagal nang mahigit sa ilang buwan ang discharge at ayaw mo talaga ito, pag-isipan ang paggamit ng ibang pamamaraan. Maaari mong subukan ang pill, patch, o ang injectable. Mainam ang pill at patch kung gusto mo ng regular na regla. Kung ayos lang sa iyo ang hindi regular o walang regla, magandang ideya ang injectable.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: patch; pill; injectable

Bakit palaging lumalabas ang ring?

 • May tsansang hindi mo maayos na naipapasok ang ring.
 • Subukan ito: gumamit ng bakanteng tampon inserter upang itulak ito hanggang sa kaloob-looban.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung problema pa rin ito, pag-isipang gumamit ng pamamaraang hindi mo na kailangang ipasok nang sarili mo. Pag-isipan ang injectable, implant, .

Sumubok ng ibang pamamaraan: IUD; injectable

 

Dapat ba akong mag-alala tungkol sa mga blood clot o pamumuo ng dugo?

Mayroon kang napakababang tsansang makaranas ng mga blood clot o pamumuo ng dugo habang ginagamit ang ring. Subalit mayroong ilang henetiko at medikal na kondisyong nagpapataas ng panganib na makaranas ka ng mga blood clot o pamumuo ng dugo. Kung nag-aalala ka, tanungin sa taong nagbibigay sa iyo ng contraceptive kung ang ring nga ang pinakamainam na pagpipilian para sa iyo.

Paano kung sinabi ng kapareha kong nararamdaman niya ang ring habang nagtatalik kami?

 • Maaari mong alisin ang ring bago mismo makipagtalik. Tiyakin lamang na mababanlawan mo ito sa malinis na tubig at maibalik ito sa loob ng 3 oras. At gawin lamang iyon nang isang beses sa loob ng 24 na oras.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mong pamamaraang hindi mo kailangang alalahanin araw-araw, hindi mo kailangang tanggalin habang nakikipagtalik, at hindi mararamdaman ng kapareha mo sa tuwing ipapasok niya ang ari niya, makabubuting piliin mo ang implant, injectable, o patch.

Masama ba sa kapaligiran ang ring?

 • Walang mas mabuti sa anumang pamamaraan pagdating sa kapaligiran.

 • Ang ilan sa mga hormone mula sa ring ay papasok sa kapaligiran sa pamamagitan ng ihi ng babae. Pero mas kaunti naman iyon kaysa sa iba pang pinagmumulan ng estrogen sa kapaligiran.

 • Ang estrogen na nagmumula sa mga industriyal na proseso at mga proseso ng pagmamanupaktura, mga pataba at pestisidyo, at mga gamot na ibinibigay sa mga hayop ay pumapasok sa kapaligiran nang higit na mas marami kumpara sa estrogen sa ihi ng babae mula sa ring.

 • Kung ayaw mong magdagdag ng hormones sa kapaligiran o sa katawan mo, mayroong mga pagpipilian para sa iyo. Parehong magagandang opsyon ang mga natural na latex condom at ang tansong IUD. Anuman ang pasya mo, pumili ka ng pamamaraan at patuloy iyong gamitin.

 • Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mong gumamit ng napakaepektibong pamamaraan na walang hormone, subukan ang hindi hormonal na IUD.

May panganib ba kapag gumamit ng tampons o menstrual cup kasabay ng ring?

 • Hindi nakakasagabal ang tampons at menstrual cups sa pagpigil ng ring sa pagbubuntis. Kung nasa loob ang iyong ring habang tinatanggal mo ang iyong tampon o cup, maaari mo itong mahila nang bahagya papalabas. Maaaring makayamot ito kung madalas itong mangyari.
 • Kapag ipinapasok ang iyong tampon o cup, tiyakin munang nasa kaloob-looban ang ring mo. Tapos, iposisyon ang tampon o cup. Kung mangyayari pa ring mahila mo papalabas ang ring, maaari mo itong banlawan ng malinis na tubig at kaagad na ibalik sa loob.
 • Kung madalas itong mangyari at ayaw mo ito, subalit gusto mong patuloy na gamitin ang ring, subukang gumamit ng sanitary pads o napkin.

References


lang Tagalog