mga tabletas ng pagkontrol sa pagbubuntis, Mga tabletas na kontraseptibo - Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

birth-control-pill
 • 50 taon nang umiiral ang pill. Madaling lunukin at maaaring magkaroon ng mga positibong side effect ang mga ito.
 • Pagiging epektibo: talagang epektibo ang pill kapag perpektong ininom, pero hindi ito naiinom nang perpekto ng karamihan ng babae. Kapag perpektong ginamit, 99 sa bawat 100 babae ay magagawang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: ang mga pinakakaraniwan ay pananakit ng suso, pagduduwal, spotting, at mas kaunting gana sa pakikipagtalik
 • Pagsisikap: mataas. Kailangan mong uminom ng pill sa parehong oras bawat araw
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Buod

Ang “Pill” ay isang maliit na tabletang nakapakete para sa bawat buwan. Tinatawag ito ng ilan bilang “oral contraception.” Iinumin mo ito nang isang beses sa isang araw, sa parehong oras araw-araw. Maraming iba’t ibang uri ng pills na available, at madalas na mayroong mga bagong pagpipilian. Karamihan ay gumagana sa pamamagitan ng paglalabas ng hormones na pumipigil sa iyong ovaries na maglabas ng mga egg. Pinakakapal rin ng hormones ang mucus sa cervix mo, na nakakatulong upang pigilan ang sperm na makarating sa egg.

Mga uri ng pill:

Combination. Ang mga combination pill ay gumagamit ng dalawang uri ng hormones – estrogen at progestin – upang pigilan ang ovulation. Ang isang buwanang pakete ng combination pill ay naglalaman ng 3 linggo ng hormone-based pills at isang linggo ng hormone-free pills. Iinumin mo ang hormone-free pills habang hinihintay mo ang regla mo kada buwan.

Progestin-only. Walang estrogen ang mga ito, at madalas na inirerekomenda ang mga ito kung sensitibo ka sa combination pills. Inirerekomenda rin ang mga ito kung nakakaranas ka ng mga side effect mula sa combination pill. Naglalabas ang mga ito ng kaunting progestin sa bawat araw ng buwan, at hindi ka magkakaroon ng regla sa isang takdang linggo.

Mga detalye

Kailangan ng disiplina ang pill. Kailangan mong maalalang inumin ang iyong pill sa parehong oras, araw-araw. Kapag hindi mo ito ininom sa parehong oras, araw-araw, hindi ito gagana nang ganoon kaepektibo.

Gusto mo ng mga mahuhulaang regla. Kung gusto mong magkaregla buwan-buwan, nang walang spotting, maaaring ang pill na nga ang mainam mong piliin.

Maaari mong laktawan ang regla mo. Pinahihintulutan ng ibang pill na laktawan mo ang lahat ng regla mo, na siyang 100% ligtas.

Mag-ingat ang mga naninigarilyong lampas 35 taong gulang. Para sa mga babaeng mahigit 35 taon, ang paninigarilyo habang gumagamit ng pill ay nagpapataas ng panganib na makaranas ng mga partikular na side effect.

Gusto mong tumigil sa paggamit ng pamamaraan ng contraceptive at mabilis na mabuntis. Maaari kang mabuntis sa loob ng ilang araw matapos tigilan ang pill. Kapag tinigilan mo ang paggamit ng pill at hindi ka pa handang mabuntis, gumamit ng ibang pamamaraan.

Pagiging available. Gusto mo bang gamitin ang pamamaraang ito? Tingnan ang seksyon ng “Mga pamamaraan sa bansa ko” upang malaman kung ano ang available

Paano gamitin

Kung kaya mong lumunok ng aspirin, kaya mong inumin ang pill. Pero ang mahalaga: kailangan mong tandaang inumin ito araw-araw, sa parehong oras, anuman ang mangyari.

Ang ilang pill ay mabibili sa mga pakete ng 21 araw. Ang iba ay mabibili sa mga pakete ng 28 araw. Ang iba ay magbibigay sa iyo ng regular na regla buwan-buwan. Ang iba naman ay pahihintulutan kang magkaregla kada tatlong buwan. At ang iba ay pahihintulutan kang laktawan ang iyong regla nang isang buong taon. Maraming iba’t ibang pill na available, at maaari itong makalito. Matutulungan ka ng health provider o snay na community health worker na tukuyin kung aling pill ang tama para sa iyo.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo: maraming bagay tungkol sa pill na makabubuti sa iyong katawan, gayundin sa pakikipagtalik mo.

 • Madaling gamitin ang pill – inumin mo lang kasabay ng tubig
 • Hindi mo kailangang gambalain ang pakikipagtalik para lang gamitin ito
 • Maaari ka nitong pahintulutang magkaroon ng mas kaunting regla
 • Binibigyan ka ng kontrol kung kailan ka magkakaregla
 • Ang ibang pill ay nakakapagpawala ng taghiyawat
 • Maaaring bawasan ang pananakit ng puson tuwing may regla at mga sintomas ng premenstrual syndrome (PMS)
 • Ang ibang pill ay nagbibigay ng proteksyon laban sa ilang problemang pangkalusugan: tulad ng endometrial at ovarian cancer; iron deficiency anemia; mga bukol sa ovary o ovarian cysts; at pelvic inflammatory disease

Ang Negatibo: Inaalala ng lahat ang mga negatibong side effect, pero para sa karamihan ng babae, hindi problema ang mga ito. At kapag nakaranas ka nga ng mga side effect, malamang na mawawala rin ang mga iyon. Tandaan, nagpapasok ka ng mga hormone sa katawan mo, kaya maaaring tumagal ng ilang buwan bago ito makaangkop. Bigyan mo lang ito ng panahon.

Mga bagay na malamang na mawala pagkalipas ng dalawa o tatlong buwan:

 • Spotting
 • Pananakit ng mga suso
 • Pagkahilo at pagduduwal

Mga bagay na maaaring tumagal:

 • Pagbabago sa gana mong makipagtalik

Kapag naramdaman mo pa rin na ang mga side effect ay higit pa sa kaya mong tanggapin pagkalipas ng 3 buwan, magpalit ng pamamaraan at manatiling protektado. Ang mga condom ay nagbibigay ng mahusay na proteksyon habang naghahanap ka ng pamamaraang aangkop sa mga pangangailangan mo. Tandaan mo, mayroong pamamaraan para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar!

*Para sa napakaliit na bilang ng kababaihan, may panganib na makaranas ng mga malulubhang side effect

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit. Ang mga condom ay nagbibigay ng mahusay na proteksyon habang naghahanap ka ng pamamaraang aangkop sa mga pangangailangan mo.

Kailangan ko bang mabahala tungkol sa spotting?

 • Ang spotting, na maaaring mangyari nang may iba’t ibang paraan, ay hindi magdudulot ng pagkawala ng napakaraming dugo mula sa iyo, bagama’t maaaring magmukhang ganoon ang nangyayari.
 • Hindi pa rin gumagana? Maaaring mas suwertehin ka sa pill na may bahagyang mas mataas na dosis ng estrogen, o iyong nagbibigay ng estrogen sa ibang bahagi ng iyong cycle.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: IUD

Magkaka-cancer ba ako sa pill?

 • Hindi nakaka-cancer ang pill. Sa ilang napakabihirang kaso, maaaring magka-blood clot ang mga kababaihan. Ang tsansang magkaroon ng blood clot habang iniinom ang pill ay mas mababa sa tsansang magkaroon ng clot habang buntis. Ang ilang kababaihan ay may mga medikal na problemang nangangahulugang hindi sila dapat gumamit ng pill.
 • Kung malusog ka, napakaligtas gamitin ng contraceptive pills. Matutulungan ka ng mga ito sa ilang problema ngaon (tulad ng anemia dahil sa napakalakas na regla) gayundin sa hinaharap (mapoprotektahan ka ng mga ito laban sa ilang uri ng cancer).

Paano kung nagkakaproblema ako sa pag-alalang inumin ang pill?

 • Subukang magtakda ng arawang paalala sa iyong mobile device.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung gumagamit ka ng sistema ng pagpapaalala at nahihirapan ka pa ring makaalala, maaaring mas makabubuting isaalang-alang mo ang pamamaraang hindi mo na kailangang isipin nang ganoon kadalas.
 • Kailangan mo lang alalahaning palitan ang patch isang beses kada linggo.
 • Kailangan mo lang alalahanin ang ring kada buwan.
 • Mayroon pa ngang mga pagpipiliang maaari mong kalimutan nang ilang taon: tingnan ang dalawang uri ng IUD at implant.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; patch; ring

Normal lang bang magka-taghiyawat?

 • Karamihan ng pills ay nakakatulong sa pagpapahupa ng taghiyawat. Kung sa tingin mo’y ang pill ang dahilan ng taghiyawat, isaalang-alang ang paglipat sa ibang uri ng pill.
 • Hindi pa rin gumagana? Kapag sumubok ka ng ibang uri ng pill at hindi pa rin ito nakatulong, maaari ka ring lumipat sa ibang hormonal na pamamaraan. Isaalang-alang ang ring, Ang Injectable, implant;, o IUD. O, maaari kang lumipat sa hindi hormonal na pamamaraan tulad ng mga eksternal na condom (para sa lalaki).
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: internal condom (para sa babae)l implant; IUD; condom; ring; Ang Injectable

Bakit ako nasusuka sa pill?

 • Subukan ito: Kung gusto mong manatili sa kasalukuyang uri ng pill mo, subukang inumin ito sa gabi. Pwede mo ring isaalang-alang ang pag-inom ng pill na may mas kaunting estrogen.
 • Hindi pa rin gumagana? Maaaring makabubuti kung sumubok ka ng ibang hormonal na pamamaraan na hindi iniinom o kinakain, tulad ng implant; IUD; patch; ring; injectable
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; patch; ring; injectable

Bakit ako dinudugo sa pagitan ng mga regla?

 • Kung kakasimula mo lang sa pill nitong mga nakaraang buwan, subukan mong tiisin ito – malamang na kusang mawala ang problemang ito. Siguraduhing iniinom mo ang pills mo sa parehong oras araw-araw, at hindi ka nakakaligta ng pills tapos umiinom ng dalawa nang magkasabay. Ang pagkaligtang uminom ng pills o pag-inom ng dalawa nang magkasabay ay nagpapataas ng tsansang magkaroon ng spotting.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung ilang buwan ka nang gumagamit ng pill, iniinom mo ito nang tama, at nakakaranas ka pa rin ng spotting, magsaalang-alang ka na ng bagong pamamaraan. Kailangan mo ring magpasuri kung may STI ka o buntis ka, para lamang masiguradong hindi iyon ang dahilan ng pagdurugo.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: patch; ring; injectable

Paano kung kailangan kong bumiyahe papunta sa ibang time zone? Kailangan ko bang ibahin ang oras ng pag-inom ng pill?

May iba’t ibang pagpipilian:

Opsyon 1: Pagpapanatili ng oras ng pinagmulan mong bansa

 • Kailangan mong alamin kung anong oras na sa time zone ng pinagmulan mong bansa at inumin iyon sa oras na iyon. Halimbawa, kung nakatira ka sa Mexico City at bumiyahe ka papuntang Morocco, kung saan ang oras ay nauuna nang 6 na oras, kailangan mong inumin ang pill mo nang mas late nang 6 na oras sa araw kung kailan karaniwan mo itong iniinom. Kaya kung iniinom mo ang pill mo nang 9 am sa Mexico, dapat mo itong inumin nang 3 pm sa Morocco.
 • Kung naaalala mo ang pill mo sa pamamagitan ng alarm sa iyong phone, tiyaking maa-adjust ito tulad ng kinakailangan habang nasa biyahe ka.

Opsyon 2: Pag-adjust sa bagong time zone

 • Kung mas madali, o kung lilipat ka sa ibang lugar nang mahabang panahon, maaari mong baguhin ang iskedyul mo, hangga’t hindi lalampas ang 24 na oras nang hindi ka umiinom ng pill. Kaya kung nakatira ka sa Mexico City at nagpunta ka ng Morocco at nais mong manatili sa 9am na iskedyul, walang magiging problema kung iinumin mo ang susunod mong pill nang 9 am sa oras ng Morocco (18 oras matapos ang huli mong pill sa Mexico).

Kung matagal kang bibiyahe na kailangan mong magsimula ng panibagong pakete ng pills habang wala ka, huwag kalimutang ilagay sa bag ang mga ito. Kapag napilitan kang bumiyahe nang biglaan, at hindi ka nagkaroon ng pagkakataong iimpake ang pills mo (hal. nasa lugar ka ng sakuna), subukang maghanap ng lokal na health provider o health provider sa komunidad sa lalong madaling panahon, sa bago mong kinaroroonan.  Gumamit ng mga natural na pamamaraan pansamantala kung wala kang access sa ibang mga opsyon, tulad ng mga condom.

Hindi pa rin gumagana? Kung madalas kang bumiyahe at gusto mo ang paggamit ng hormonal na pamamaraan, makabubuting isaalang-alang mo ang paglipat sa ring o kahit sa patch nang sa gayon ay hindi mo na kailangang mag-alala pa nang husto tungkol sa pagsubaybay sa mga time zone. Kung gusto mong lubusang kalimutan ang mga kalkulasyon ng mga time zone, tingnan ang implant o ang IUD.

Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; patch ring

Nakalimot ako ng isang pill, o huli ko nang nainom ang pill ko. Anong gagawin ko?

 • Inumin ang susunod mong pill sa sandaling maalala mo ito, at gumamit ng back-up na pamamaraan sa loob ng susunod na 7 araw. Kung ang nakaligtaan mo ay placebo pill para sa ika-4 na linggo, itapon ang placebo para sa araw na iyon at bumalik sa iskedyul kinabukasan.

 • Kung nakipagtalik ka mula nang mawala ka sa iskedyul at pasok iyon sa huling limang araw, makabubuti kung gumamit ka ng pang-emerhensiyang contraception, sakali.

Nakalimutan ko ang pill ko kahapon. Ligtas bang uminom ng dalawang pill sa iisang araw?

 • Kung nakalimutan mong uminom ng pill, minsan inirerekomendang uminom ng dalawang pill sa iisang araw. Hindi magiging problema kung iinumin mo ang dalawang pill nang may 10 oras na pagitan. Kapag ininom mo ang mga ito nang mas maiksi ang pagitan, maaari kang maduwal nang kaunti, at hindi magandang masuka pagkatapos inumin ang mga pill.

 • Kung gusto mong uminom ng mga regular na contraceptive pill bilang pang-emerhensiyang contraception, makabubuting uminom ka ng 2-4 na pill nang sabay-sabay.

 • Kung mahigit 24 na oras na ang nakalipas mula nang inumin mo ang huling pill, gumamit ng pangalawang pamamaraan, tulad ng condom or internal condom (para sa babae) anumang oras na makipagtalik ka sa susunod na 7 araw.

Paano kung gusto kong inumin ang pill ko sa ibang oras bawat araw?

 • Ayos lang iyon. Ang pinakamadaling paraan para gawin iyon ay simulan ang susunod mong pakete ng pills sa oras na gusto mo. Sa ganoong paraan, hindi mo na kakailanganin ng backup.

 • Kung hindi mo na mahintay ang susunod na pakete, tiyakin mo lang na hindi ka maghihintay ng mahigit 24 na oras sa pagitan ng mga pill.

Masama ba sa kapaligiran ang pill?

 • Walang mas mabuti sa anumang pamamaraan pagdating sa kapaligiran.

 • Ang ilan sa mga hormone mula sa pill ay papasok sa kapaligiran sa pamamagitan ng ihi ng babae. Pero mas kaunti naman iyon kaysa sa iba pang pinagmumulan ng estrogen sa kapaligiran.

 • Ang estrogen na nagmumula sa mga industriyal na proseso at mga proseso ng pagmamanupaktura, mga pataba at pestisidyo, at mga gamot na ibinibigay sa mga hayop ay pumapasok sa kapaligiran nang higit na mas marami kumpara sa estrogen sa ihi ng babae mula sa pill.

 • Kung ayaw mong magdagdag ng hormones sa kapaligiran o sa katawan mo, mayroong mga pagpipilian para sa iyo. Parehong magagandang opsyon ang mga natural na latex condom at ang tansong IUD. Anuman ang pasya mo, pumili ka ng pamamaraan at patuloy iyong gamitin.

 • Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mong gumamit ng napakaepektibong pamamaraan na walang hormone, subukan ang hindi hormonal na IUD.

 • Sumubok ng ibang pam: IUD

Nakakapigil ba ng pagbubuntis ang pill kapag umiinom ako ng antibiotics?

 • Rifampin ang tanging antibiotic na nakitang nagpapahina ng epekto ng pill. Madalas itong gamitin para gamutin ang tuberculosis.

 • Kung kailangan mong uminom ng rimfamin, makipag-usap sa provider mo tungkol sa kung anong pamamaraan ang pinakamainam.

Paano kung nasuka ako pagkatapos na inumin ang pill?

 • Kapag nasuka ka sa loob ng dalawang oras matapos inumin ang pill mo, ituring mo iyon bilang nakaligtaang pill. Inumin kaagad ang susunod na pill sa pakete mo.

 • Gumamit ng pangalawang pamamaraan, tulad ng mga internal condom (para sa babae), sa susunod na pitong araw, para makasigurado.

Paano kung nagtae ako pagkatapos inumin ang pill ko?

 • Ang minsanang pagtatae ay malamang na hindi makaapekto sa husay ng paggana ng pill mo.

 • Ang malubhang pagtatae (maraming beses sa isang araw) ay maaaring makaapekto sa husay ng paggana ng pill mo.

 • Kailangan mong gumamit ng pangalawang pamamaraan (tulad ng condom) kung malubha kang nagtatae. Kailangan mong gamitin ang back-up na pamamaraan tuwing makikipagtalik ka nang may sakit, o sa susunod na 7 araw hanggang sa gumaling ka.

 • Hindi pa rin gumagana? Ang pagkalimot na inumin an gpill, pagsusuka matapos itong inumin, o pagtatae ay mga dahilan kung bakit may 9% antas ng pagpalya ang pill. Kung masyadong mapanganib iyon para sa iyo, gumamit ka ng back-up na pamamaraan. Ang isa pang pagpipilian ay lumipat sa ibang pamamaraang nangangailangan ng mas kaunting pagsisikap.

 • Sumubok ng ibang pamamaraan: condom; implant; IUD ; ring

Ligtas bang inumin ang pill nang ilang taon nang hindi nagpapahinga?

 • Kung gusto mong mabuntis, kailangan mo lang tigilan ang pag-inom ng pill. Ipinapakita ng pananaliksik tungkol sa mga contraceptive pill sa loob ng mga nakaraang taon na hindi naaapektuhan ng paggamit ng pill nang ilang taon ang kakayahan mong mabuntis sa sandaling tigilan mo ang pag-inom ng pill.

 • Kapag nakaranas ka ng spotting, maaaring makatulong ang minsang pagpapahinga upang mapahinto ito. Kung gusto mong magpahinga, tigilan ang paggamit ng pill nang 3-7 araw. Gumamit ng pangalawang pamamaraan, tulad ng condom, sa tuwing makikipagtalik ka sa panahon ng pahinga at sa unang pitong araw matapos mong inumin ulit ang pill.

 • Hindi pa rin gumagana? Kung naninigarilyo ka o may medikal na kondisyon kang dahilan para maging mapanganib para sa iyo ang pill, isaalang-alang ang paggamit ng progestin-only na pamamaraan.

 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; injectable

References


lang Tagalog