Birth Control Patch, Contraceptive Patch - Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

birth-control-patch
 • Madaling gamitin at gumaganang tulad ng pill. Kailangan mong gumamit ng bagong patch kada linggo
 • Pagiging epektibo: napakaepektibo ng patch sa paraang ginagamit ito ng karamihan ng tao. Sa pamamagitan ng perpektong paggamit, 99 sa bawat 100 kababaihan ang kinakayang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: ang pagduduwal, hindi regular na pagdurugo, pananakit ng mga suso ay pinakakaraniwan, subalit kadalasang pansamantala lang
 • Pagsisikap: katamtaman. Kakailanganin mong gumamit ng bagong patch kada linggo
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Buod

Ang patch ay isang manipis na piraso ng plastik na mukhang parisukat na Band-Aid. Mas maliit nang kaunti sa 5 cm ang lapad nito. Ididikit mo ang patch sa iyong balat, at maglalabas ito ng hormones na pumipigil sa iyong ovaries na maglabas ng eggs. Pinakakapal rin ng hormones ang iyong cervical mucus, na tumutulong sa pagpigil sa sperm na makarating sa egg sa simula pa lang.

Mga detalye

Mas kaunting pagsisikap ang kinakailangan para dito kumpara sa pill, at hindi ito nangangailangan ng mga karayom. Kung ayaw mong uminom ng pill araw-araw, mainam na pagpipilian ang patch. Kailangan mo lang alalahaning gumamit ng bagong patch nang isang beses kada 7 araw.

Pinakamainam ang patch kung ang timbang mo ay mas mababa sa 90 kilo. Maaaring mabawasan ang pagiging epektibo ng patch kung mas mabigat ka sa 90 kilo. Kung ang timbang mo ay 90 kilo o higit pa, dapat kang gumamit ng ibang pamamamaraan ng contraceptive.

Gusto mo ng mahuhulaang regla. Kung gusto mong magkaregla kada buwan, nang walang spotting, mainam na pagpipilian ang patch.

Kung naninigarilyo ka at wala pang 35 taon. Kung lampas 35 taon ka na, ang paninigarilyo habang gumagamit ng patch ay nagpapataas ng iyong tsansang makaranas ng mga partikular na side effect.

Gusto mong mabilis na makatigil sa paggamit ng pamamaraan ng contraceptive at mabuntis? Maaari kang mabuntis pagkatapos na pagkatapos mong tigilan ang paggamit ng patch. Kapag tinigilan mo ang paggamit ng patch at hindi ka pa handang mabuntis, gumamit ng ibang pamamaraan.

Paano gamitin

 • Madaling gamitin ang patch. Ang pinakamahirap na bahagi ay pag-alalang gumamit ng bago kada linggo. Magdikit lang ng isang bagong patch nang isang beses kada isang linggo, sa loob ng tatlong magkakasunod na linggo. Huwag gumamit ng patch sa pang-apat na linggo.
 • Maaari mong ilagay ang patch sa iyong puwit, tiyan, panlabas na bahagi ng itaas ng braso, o itaas ng katawan. Huwag ilagay sa mga suso.
 • Malamang magkaregla ka sa linggong wala kang patch. Maaaring dinurugo ka pa rin sa panahong dapat ka nang gumamit ulit ng patch. Normal lang iyon. Maglagay ka pa rin ng patch.
 • Tingnan ang mga tip at trick sa ibaba upang mas mapadali ang paggamit ng patch.

Tip 1: Kapag sinimulan mo ang patch sa unang 5 araw ng regla mo, mapoprotektahan ka laban sa pagbubuntis kaagad. Kapag sinimulan mo ito nang lampas pa rito, kakailanganin mong maghintay nang 7 araw bago ka maprotektahan. Kailangan mong gumamit ng backup na pamamaraan sa panahong iyon.

Tip 2: maingat na isipin kung saan mo gustong idikit ang patch – isang linggo iyong ilalagay doon. Gugustuhin mong iwasang ilagay ang patch kung saan mayroon kang lawlaw na balat o maraming tupi.

Tip 3: balatan lamang ang kalahati ng malinaw na plastik sa una, nang sa gayon ay mayroon kang mahahawakang bahagi na hindi madikit.

Tip 4: huwag hawakan ang malagkit na bahagi ng patch gamit ang iyong mga daliri.

Tip 5: idiin ang patch sa iyong piniling bahagi ng katawan. Hawakan nang 10 segundo upang maidikit ito nang maayos.

Tip 6: huwag gumamit ng body lotion, oil, pulbo, madudulas na sabon o makeup sa bahaging paglalagyan mo ng patch. Maaari noong pigilan ang patch na dumikit.

Tip 7: itsek ang iyong patch araw-araw upang tiyaking maayos itong nakadikit.

Tip 8: maaaring may maipong himulmol sa palibot ng patch.

Tip 9: kapag tinanggal mo ang patch, tiklupin ito sa kalahati bago itapon. Pipigilan noong mapunta ang hormones sa lupa. Huwag itong i-flush sa inidoro.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo: maraming bagay tungkol sa patch na makabubuti sa iyong katawan, gayundin sa pakikipagtalik mo.

 • Madaling gamitin – para itong paglalagay ng pandikit na tape
 • Hindi mo kailangang abalahin ang pakikipagtalik para gamitin ito
 • Maaari kang bigyan nito ng mas regular at magaang regla
 • Maaaring mabawasan ang iyong taghiyawat
 • Maaaring mabawasan nito ang pananakit ng iyong puson tuwing rereglahin ka at mga sintomas ng premenstrual syndrome (PMS)
 • Nagbibigay ng proteksyon laban sa ilang problemang pangkalusugan: endomentrial at ovarian cancerl iron deficiency anemia; mga ovarian cyst; at pelvic inflammatory disease

Ang negatibo: Inaalala ng lahat ang mga negatibong side effect, pero para sa karamihan ng babae, hindi problema ang mga ito. Tandaan, nagpapasok ka ng mga hormone sa katawan mo, kaya maaaring tumagal ng ilang buwan bago ito makaangkop. Bigyan mo lang ito ng panahon.

Mga bagay na malamang ay mawala rin pagkalipas ng dalawa o tatlong buwan:

 • Pagdurugo sa pagitan ng mga regla, o spotting
 • Pananakit ng mga suso
 • Pagkahilo at pagsusuka

Mga bagay na maaaring mas tumagal:

 • Iritasyon ng bahagi ng balat kung saan naroon ang patch
 • Pagbabago sa iyong ganang makipagtalik

Kapag naramdaman mo pa rin na ang mga side effect ay higit pa sa kaya mong tanggapin, magpalit ng pamamaraan at manatiling protektado. Nagbibigay ng mahusay na proteksyon ang mga condom habang nagpapasya ka kung anong pamamaraan ang pinakanaaangkop sa iyong mga pangangailangan. Tandaan mo, mayroong pamamaraan para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar!

Pagiging available. Nais mo bang gamitin ang pamamaraang ito? Tingnan ang seksyon ng Mga Pamamaraan sa Inyong Bansa

*Para sa napakaliit na bilang ng kababaihan, mayroong panganib na makaranas ng mga malulubhang side effect.

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit. Ang mga condom ay nagbibigay ng mahusay na proteksyon habang naghahanap ka ng pamamaraang aangkop sa mga pangangailangan mo. Paano kung paulit-ulit na natatanggap ang patch?

 • Hindi madalas na nalalaglag ang mga patch. Subalit kapag nalaglag ang patch, huwag kang mag-alala. Maaari mong idikit ulit ang parehong patch kung hindi umabot ng 24 na oras mula nang malaglag ito, at madikit pa rin ang patch. O maaari kang gumamit ng bagong patch.
 • HUWAG gumamit ng mga benda, tape, o pandikit upang idikit ang hindi madikit na patch. Ang hormones na pumipigil sa iyong mabuntis ay inihalo sa pandikit o adhesive, kaya kung ayaw na nitong dumikit, hindi na ito magiging epektibong pamamaraan.
 • Subukan ito: tiyaking hindi ka gagamit ng anumang lotion, oil, pulbo, cream,o gamot sa balat mo kung saan inilagay mo ang patch. Ang paggamit ng lotion o oil matapos maligo ay maaaring makaapekto rin sa pagdikit ng patch.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung madalas pa rin itong malaglag, makabubuting sumubok ka ng pamamaraang ipinapasok sa katawan. Maaaring implant, isang IUD, o ring
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; ring

Paano kung nahihirapan akong tandaang palitan ang patch?

 • Subukan ito: magtakda ng paalala sa iyong phone.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung gumagamit ka ng sistema ng pagpapaalala at nahihirapan ka pa ring maalala ito, makabubuting magsaalang-alang ng pamamaraang maaari mong kalimutan nang ilang buwan o ilang taon. Maaaring ilang uri ng injectable, implant, o IUD.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; injectable

Paano kung nairita ang balat ko dahil sa patch?

 • Nakakaranas nga ang ilang kababaihan ng iritasyon dahil sa pandikit o adhesive.
 • Subukan ito: ilipat ang patch sa ibang inirerekomendang bahagi. Maaari nitong mabawasan ang epekto. Kung ilang beses mo na itong inilipat, subukang panatilihin ito sa iisang bahagi. Kung iritado pa rin ang balat mo, subukang gumamit ng kaunting cortisone cream. Malamang na mas mabilis itong gumaling.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung hindi pa rin ito gumagaling, magsaalang-alang ng pamamaraang walang pandikit o adhesive. Narito ang ilang pagpipilian na kailangan mong pag-isipan nang mas madalang sa patch: injectable, implant, IUD, ring

Ano ang dapat kong gawin kung ayaw ko ang mga hormonal na side effect?

 • Gamitin mo ang patch nang ilang buwan. Maaaring humupa ang mga side effect sa loob ng panahong iyon.
 • Hindi pa rin gumagana? Maaaring hindi mo maranasan ang parehong side effects sa ibang hormonal na pamamaraan. Kapag hindi bumuti ang mga bagay-bagay sa paglipas ng panahon, isaalang-alang ang paggamit ng ring, injectable, IUD, o implant.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; ring; injectable

Masama ba sa kapaligiran ang patch?

 • Walang mas mabuti sa anumang pamamaraan pagdating sa kapaligiran.

 • Ang ilan sa mga hormone mula sa patch ay papasok sa kapaligiran sa pamamagitan ng ihi ng babae. Pero mas kaunti naman iyon kaysa sa iba pang pinagmumulan ng estrogen sa kapaligiran.

 • Ang estrogen na nagmumula sa mga industriyal na proseso at mga proseso ng pagmamanupaktura, mga pataba at pestisidyo, at mga gamot na ibinibigay sa mga hayop ay pumapasok sa kapaligiran nang higit na mas marami kumpara sa estrogen sa ihi ng babae mula sa patch.

 • Kung ayaw mong magdagdag ng hormones sa kapaligiran o sa katawan mo, mayroong mga pagpipilian para sa iyo. Parehong magagandang opsyon ang mga natural na latex condom at ang tansong IUD. Anuman ang pasya mo, pumili ka ng pamamaraan at patuloy iyong gamitin.

 • Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mong gumamit ng napakaepektibong pamamaraan na walang hormone, subukan ang hindi hormonal na IUD.

Bakit nag-iiwan ng hugis-parisukat na maitim na malagkit na bahagi ang patch?

 • Hindi mo kailangang mag-alala, malamang iyon ay kaunting alikabok at dumi lamang na napupunta sa pandikit o adhesive na nagpapanatili sa patch sa iyong balat. Habang nasa lugar ang patch, wala kang masyadong magagawa. Subukang huwag alisin ang patch o sundutin ang mga kanto nito dahil maaari itong maging dahilan para hindi na dumikit ang patch. Sa sandaling alisin mo ang patch, subukang magkuskos ng kaunting mantika sa mga marka. Maaalis ang mga ito sa kakaunting kuskos lamang.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung masyado kang nababahala sa madikit na bahagi at gusto mo ng pamamaraan ng contraceptive na hindi mo kailangang alalahanin araw-araw o sa tuwing makikipagtalik ka, makabubuting itsek mo ang implant, IUD, ring, o ang injectable.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: implant; IUD; ring; injectable

References


lang Tagalog