Contraceptive Injection - Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

contraceptive-injection
 • Pagiging epektibo: Napakaepektibo ng lahat ng uri ng injectable—Gayunpaman, kailangan mong maalalang magpaturok sa tamang oras. Kapag nagpaturok ang mga kababaihan sa tamang oras, 99 sa bawat 100 ang makakayang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: ang pinakakaraniwan ay hindi regular na pagdurugo at mas malakas na ganang kumain, na humahantong sa pagdagdag ng timbang. Malaking bilang ng kababaihang gumagamit ng pamamaraang ito ang nawawalan ng buwanang regla pagkatapos ng unang taon ng paggamit. Huwag mag-aalala; hindi ito nakakasama!
 • Pagsisikap: mababa – kailangan mo ng turok kada 1, 2, o 3 buwan (depende sa mga uri na available sa konteksto mo).
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Buod

Oo, tama ang nasa isip mo! Isang hiringgilya, isang karayom at kaunting likidong itinuturok sa katawan mo. Pinipigilan ng injectable ang iyong mga ovary na maglabas ng mga egg. Pinakakapal rin nito ang iyong cervical mucus upang makatulong na pigilan ang sperm na makarating sa egg sa simula pa lang. Maraming uri nito—maaaring hindi available ang ilan sa inyong bansa.

 • Buwanang injectable: Pinoprotektahan ka nito nang isang buwan! Naglalaman ng dalawang hormone—progestin at estrogen.
 • NET-EN o dalawang buwan na injectable: Naglalaman ito ng progestin. Pinoprotektahan ka nito nang dalawang buwan! Napakahusay na pagpipilian para sa mga babaeng hindi pwedeng tumanggap ng estrogen.
 • DMPA o tatlong buwang injectable: Naglalaman ito ng progestin. Pinoprotektahan ka nito nang tatlong buwan! Napakahusay na pagpipilian para sa mga babaeng hindi pwedeng tumanggap ng estrogen.

Mga detalye

Kung ayaw mong uminom ng pill araw-araw, maaaring mainam na pagpipilian ang Injectable. Kailangan mo lang maalalang gawin ang isang bagay nang isang beses kada 1 (buwanang injectable), 2 (NET-EN) o 3 buwan (DMPA). Kakailanganin mong magpatingin sa isang health provider o sanay na mga community health worker upang magpaturok.

Ganap na pagkapribado. Walang makakaalam kung gumamit ka ng Injectable. Walang packaging at wala kang kailangang gawin bago makipagtalik.

Oo, may mga sangkot na karayom. Kung takot ka sa karayom, hindi para sa iyo ang injectable. Tandaan na iisang turok lang ito, at tapos ka na para sa 1, 2, o 3 buwan.

Mga patakaran sa nahuling turok. Nakaligtaan mo ba ang petsa ng turok mo? Maaaring protektado ka pa rin. Maaaring gamitin ang mga DMPA injectable (3 buwang injectable) nang hanggang 4 na linggong dagdag. Maaaring gamitin ang NET-EN (2 buwang injectable) nang hanggang 2 linggong dagdag. Maaaring gamitin ang mga buwanang injectable nang hanggang 1 linggong dagdag. Pero, huwag gawing patakaran ang pagiging huli! Maaari nitong bawasan ang pagiging epektibo ng pamamaraang ito. Pag-isipang gumamit ng alarm sa phone mo o papel na kalendaryo upang subaybayan ang petsa ng turok.

Pagbubuntis. Posibleng mabuntis sa sandaling itigil mo ang paggamit ng pamamaraang ito, bagama’t para sa ibang kababaihan, maaaring mas matagal bago bumalik ang pagiging mabunga o fertility. Kung hindi ka pa handang mabuntis, magpaturok ulit o gumamit ng ibang pamamaraang ng contraceptive.

Pagiging available. Maaaring hindi available ang ilang uri ng turok sa inyong bansa, pero kung gusto mong gamitin ang pamamaraang ito, inirerekomenda naming tingnan ang seksyon ng “Mga pamamaraan sa bansa ko”.

Paano gamitin

Wala kang masyadong gagawin kapag pinili mo ang injectable. Tiyakin mo lang na makakapagpaturok ka sa tamang oras.

Narinig mo na ba ang tungkol sa Sayana Press? Isa itong pamamaraan ng pagtuturok sa sarili upang pigilan ang pagbubuntis nang 3 buwan. Upang makaalam ng higit pa tungkol sa pamamaraang ito, bisitahin ang injectsayanapress.org

Kapag una mong sinimulang gamitin ang injectable, talakayin ang iyong regla sa provider o sanay na community health worker. Makakatulong ito upang matukoy kung kailan ka mapoprotektahan matapos ang injectable.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo: maraming bagay tungkol sa paggamit ng injecatbles na makabubuti sa iyong katawan, gayundin sa pakikipagtalik mo.

 • Madaling gamitin
 • Hindi nakakaabala sa init ng sandali
 • Pribado – walang makakaalam maliban kung sabihan mo sila
 • Hindi mo na ito kailangang alalahaning inumin araw-araw
 • Maaaring maging mas maiksi at mas kaunti ang regla mo – o mawala na talaga ang regla mo
 • Napakaepektibo nito sa pagpigil ng pagbubuntis – kung magpapaturok ka sa tamang oras
 • Maaari mo itong gamitin habang nagpapasuso ka (maliban sa buwanang injectable)

Ang negatibo: Inaalala ng lahat ang mga negatibong side effect, pero para sa karamihan ng babae, hindi problema ang mga ito. Tandaan, nagpapasok ka ng mga hormone sa katawan mo, kaya maaaring tumagal ng ilang buwan bago ito makaangkop. Bigyan mo lang ito ng panahon.

Ang mga pinakakaraniwang reklamo:

 • Hindi regular na pagdurugo, lalo na sa unang 6-12 buwan (maaari itong mangahulugang mas matagal at mas malakas na regla, o spotting sa pagitan)
 • Pagbabago sa ganang kumain o pagdaragdag ng timbang (Karaniwan lang para sa ilang kababaihan na magdagdag ng 1-2 kg sa unang taon. Ang iba ay hindi nadaragdagan ang timbang.)

Mga hindi kasing-karaniwang na side effect:

 • Pagbabago sa gana mong makipagtalik
 • Depresyon
 • Paglalagas ng buhok o mas maraming buhok sa mukha o katawan mo
 • Pagkanerbyos o pagkahilo
 • Pananakit ng ulo
 • Pagduduwal
 • Pananakit ng mga suso

Walang paraan para patigilin ang mga side effect ng injectable. Kapag naramdaman mo pa rin na ang mga side effect ay higit pa sa kaya mong tanggapin, magpalit ng pamamaraan at manatiling protektado. Tandaan mo, mayroong pamamaraan para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar!

*Para sa napakaliit na bilang ng kababaihan, may panganib na makaranas ng mga malulubhang side effect. Makipag-usap sa taong nagbigay sa iyo ng injectable kung nag-aalala ka tungkol sa mga side effect na nararanasan mo.

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit. Ang mga condom ay nagbibigay ng mahusay na proteksyon habang naghahanap ka ng pamamaraang aangkop sa mga pangangailangan mo. Kailangan ko bang mabahala tungkol sa spotting?

 • Ang spotting, na maaaring mangyari nang may iba’t ibang paraan, ay hindi magdudulot ng pagkawala ng napakaraming dugo mula sa iyo, bagama’t maaaring magmukhang ganoon ang nangyayari.
 • Hindi pa rin gumagana? Maaaring mas suwertehin ka sa pill na may bahagyang mas mataas na dosis ng estrogen, o iyong nagbibigay ng estrogen sa ibang bahagi ng iyong cycle.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: IUD; pill

Paano kung hindi ko kaya ang halaga ng injectable?

 • Sa ibang bansa, may kamahalan ang mga contraceptive. Maaari kang makakita ng libreng contraceptives o mas magandang presyo kapag kinuha mo ang pamamaraan mo sa isang pampublikong pangkalusugang pasilidad, sa isang community health worker o community health worker.

Kung mayroon kang regular na kapareha at komportable kang pag-usapan ang mga usaping ito, makabubuting talakayin kung paano makakapag-ambag ang bawat isa sa mga gastusin. Paano kung maapektuhan nito ang kagustuhan kong makipagtalik?

 • Bagama’t hindi ito karaniwang reklamo ng mga gumagamit ng injectable, isa itong potensyal na side effect. Kaya ang unang hakbang ay itsek kung ano pa sa buhay mo ang maaaring nagdudulot ng pagbabago sa iyong ganang makipagtalik? Pagod ka ba? Nakakaranas ka ba ng mga problema sa relasyon? Maaaring mabago mo ang ilan sa mga bagay na ito, upang palakasin ang gana mong makipagtalik: subukang mag-ehersisyo nang mas madalas, sumubok ng mga bagong bagay sa kama, subukang magkaroon ng bukas na pag-uusap tungkol sa iyong mga nararamadaman at pangangailangan sa iyong kapareha.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung tiningnan mo na ang ibang bagay sa iyong buhay na maaaring nagdudulot ng kawalan ng ganang makipagtalik at naiisip mo pa ring ang injectable ang salarin, isaalang-alang ang paglipat sa pill, patch, o ring (na may mas kaunting hormones at mas madaling ihinto ang paggamit kung magpapatuloy ang problema) o IUD (na may kakaunti o walang hormones). Maaari ka ring sumubok ng mga hindi hormonal na pamamaraan tulad ng diaphragm, mga external condom (para sa lalaki), o internal condom (para sa babae).
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: IUD; patch; pill; ring

Paano kung gusto kong mabuntis sa lalong madaling panahon?

 • Hindi mo na mababawi ang injectable, kaya kung nakuha mo na ang injectable, kailangan mong maghintay ng 1, 2, o tatlong buwan (depende sa uri ng injectable) bago magsimulang sumubok. Maging mapasensya – minsan, maaaring tumagal nang hanggang 10 buwan matapos ang huling turok para ganap na manumbalik ang pagiging mabunga o fertile.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mong mabuntis nang hindi naghihintay nang matagal, isaalang-alang ang paggamit ng buwanang injectable, NET-EN (2 buwang injectable) o iba pang mga pamamaraang hormonal.

Ang pill, patch, ring, o IUD ay nagpapahintulot ng mas mabilis na pagbabalik sa pagiging mabunga o fertile kaysa sa Injectable. Maaari mo ring isaalang-alang ang hindi hormal na pamamaraan, tulad ng mga external condom (para sa lalaki) o internal condom (para sa babae).

 • Sumubok ng ibang pamamaraan: external condom (para sa lalaki); IUD; patch; pill; ring

Bakit sumasakit ang ulo ko?

 • Ang pananakit ng ulo ay isang potensyal na side effect ng injetable. Kung malubha ang pananakit ng ulo mo, isipin muna ang iba pang mga maaaring dahilan kung bakit ito nangyayari. Subukang bawasan ang pagkapagod, uminom ng mas maraming tubig upang pigilan ang dehydration, at tiyaking nakaktulog ka nang sapat. Kapag hindi nakatulong iyon, makipag-usap sa isang health provider tungkol sa mga pananakit ng ulo.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung wala kang ibang maisip na dahilan kung bakit nananakit ang iyong ulo at nais mong magpalit ng pamamaraan, isaalang-alang ang IUD, pill, patch, o ring.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: IUD; patch; pill; ring.

Bakit nag-iiba-iba ang mood ko?

 • Ang mga pagbabago ng mood ay isang potensyal na side effect ng injectable. Pero bago pag-isipan ang pagpapalit ng pamamaraan, isipin muna kung ano pa sa iyong buhay ang maaaring nagdudulot ng pagbabago ng mood.
 • Hindi pa rin gumagana? Ang injectable ay isang hormone, kaya kung problema pa rin ang pag-iiba-iba ng mood, isipin ang paggamit ng mas panandalian at mas mababang dosis na pamamaraan, tulad ng pill, patch, o ring. Maaari mo ring subukan ang alinmang uri ng IUD.
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: IUD; patch; ring

Masama ba ang injectable para sa kapaligiran dahil sa mga hormone sa ihi ng babae?

 • Walang mas mabuti sa anumang pamamaraan pagdating sa kapaligiran.

 • Ang ilan sa mga hormone mula sa injectable ay papasok sa kapaligiran sa pamamagitan ng ihi ng babae. Pero mas kaunti naman iyon kaysa sa iba pang pinagmumulan ng estrogen sa kapaligiran.

 • Ang estrogen na nagmumula sa mga industriyal na proseso at mga proseso ng pagmamanupaktura, mga pataba at pestisidyo, at mga gamot na ibinibigay sa mga hayop ay pumapasok sa kapaligiran nang higit na mas marami kumpara sa estrogen sa ihi ng babae mula sa injectable.

 • Kung ayaw mong magdagdag ng hormones sa kapaligiran o sa katawan mo, mayroong mga pagpipilian para sa iyo. Parehong magagandang opsyon ang mga natural na latex condom at ang tansong IUD. Anuman ang pasya mo, pumili ka ng pamamaraan at patuloy iyong gamitin.

 • Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mong gumamit ng napakaepektibong pamamaraan na walang hormone, subukan ang hindi hormonal na IUD

 • Sumubok ng ibang pamamaraan: IUD

References


lang Tagalog