တားဆေးသောက်ပြီး အန်လိုက်ပါက ဘာလုပ်ရမလဲ?

အကယ်၍ သင်ဆေးသောက်ပြီးနှစ်နာရီအတွင်းအန်ပါက ၎င်းကိုလွတ်သွားသည့်ဆေးအဖြစ် မှတ်ယူပါ။ နောက်ထပ်ဆေးကို ချက်ချင်းသောက်ပါ။
စိတ်ချရရန် အမျိုးသမီး ကွန်ဒုံး ကဲ့သို့သော နောက်နည်းလမ်းတခုကို လာမည့်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးသုံးပါ။


ကိုးကား

  1. SHINE SA. (2017). Fact Sheet: The Pill. Retrieved from https://www.shinesa.org.au/media/product/2015/04/The-Pill.pdf