သွေးခဲမှုအတွက်စိုးရိမ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။

ဆေးသောက်နေစဉ်သင့်၌သွေးခဲနိုင်ခြေနည်းပါးသည်။ သို့သော် အချို့ မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများသည်သင်၏သွေးခဲမှုအန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်သွေးခဲရောဂါရှိဖူးပါက၊ သို့မဟုတ် သွေးခဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးစိုးရိမ်စရာရှိပါက ဆေးသောက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခွင့်ကို သန္ဓေတားဆေးပေးသူနှင့် စစ်ဆေးပါ။